Vinst för skogsägare i principiellt artskyddsmål

Mark- och miljödomstolen i Östersund beslutade idag att en markägare i Hälsingland har rätt att avverka sin skog. Domstolen ändrar därmed Skogsstyrelsens beslut om avverkningsförbud på grund av förekomst av fågeln lavskrika.

– Detta är en mycket glädjande och viktig vinst för den aktuella skogsägaren. Avverkningen hade förbjudits på lösa grunder och med stora ekonomiska konsekvenser som följd, utan att skogsägaren erbjudits någon ersättning, säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.

Överimplementering av EU-direktiven

Domstolen konstaterar att artskyddsförordningen innebär en överimplementering av EU-direktiven. Domstolen pekar också på den bristfälliga myndighetsutövningen som ligger till grund för tvisten. I fall av rådighetsinskränkningar av det här slaget måste myndigheten visa att åtgärden påverkar en art negativt och domstolen konstaterar att Skogsstyrelsen brustit i sitt utredningsansvar.

– Det här fallet, som pågått i tre långa år, fick ett lyckligt slut, men det löser inte problemen framåt. Återigen står det klart att artskyddsförordningen måste ses över och vi ser fram emot att regeringen ska tillsätta en utredning om detta, säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog.

Karin Perers, styrelseordförande MellanskogKarin Perers, ordförande Mellanskog

Flera oklarheter i tillämpningen

Mellanskog och LRF Skogsägarna anser att det är oacceptabelt att myndigheterna testar uppenbart felaktigt utformad lagstiftning på enskilda medborgare. Vad gäller artskyddsförordningen har det funnits flera oklarheter vad avser tillämpningen. I sådana fall ska myndigheterna vända sig till lagstiftaren istället för att tvinga medborgare inför domstol.

Mellanskog har tillsammans med LRF bistått skogsägaren i detta principiellt viktiga mål.

Kontakt:

Karin Perers, ordförande Mellanskog
Tel: 070-568 08 30