Vi framtidssäkrar skogen

Dagens datum förklarades år 2012 av FN som den Internationella skogsdagen för att belysa vikten av att bevara och hållbart bruka världens skogar. Framtidens utmaningar kräver kloka beslut i dag. Vi har under året breddat vår verksamhet för att framtidssäkra medlemmarnas skogar. Ta gärna del av vår rapport av Mellanskogs verksamhet och hållbarhetsarbete från det gångna året.

117 år av tillväxt

Föregångaren till Mellanskog bildades redan 1906. Sedan dess har vi gjort en fantastisk resa. 2023 slog vi rekord i allt från utdelning och medlemsantal till virkespriser och tågtransporter.

Vårt hållbarhetsarbete

Skogarna vi lämnar över till nästa generation ska vara rikare än de skogar vi har i dag, både ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv och ett produktionsperspektiv. Ett aktivt skogsbruk är ett av de bästa sätten att motverka klimatförändringarna. Vi är en del av lösningen på vår tids största utmaning och vi är stolta över vårt bidrag till ett hållbart samhälle.

Våra fyra hållbarhetslöften

Det hållbara skogsbruket genomsyrar hela vår verksamhet och vi använder flera verktyg för att säkerställa att vi håller våra fyra hållbarhetslöften.

  1. Vi stärker den ekonomiska nyttan.
  2. Vi är jämställda, engagerade och trygga.
  3. Vi minskar vårt fotavtryck.
  4. Vi ökar vårt positiva klimatbidrag.

Läs hela rapporten.

Vi är mycket stolta över den och har omsorgsfullt utformat den för att vara lätt att ta till sig och genomsyrad av vår vision – Tillsammans för starkare skogsägare och rikare skogar.
Du hittar den här!