Välkommen till min skog

Med satsningen Välkommen till min skog vill vi erbjuda alla som vistas i skog och mark en möjlighet att fördjupa sina kunskaper om svenskt familjeskogsbruk – och visa vilka som faktiskt äger skogen. Du som är medlem i Mellanskog kan delta genom att sätta upp en slinga med skyltar i din skog.

Att vara skogsägare är något att vara stolt över och visa upp för andra. Syftet med Välkommen till min skog är att visa för allmänheten att vi familjeskogsbrukare tar ansvar för skogen vi äger och att berätta om hur vårt arbete bidrar till mångfald och samhällsnytta. Genom den här satsningen vill vi på ett lättsamt och ödmjukt sätt uppmuntra till reflektion och inspirera barn till lek. Vi hoppas att du vill vara med – ju fler som deltar, desto större blir genomslaget!

Satsningen är ett samarbete mellan de tre skogsägarföreningarna Mellanskog, Södra och Norra Skog.

En slinga i din skog

Du som vill delta i Välkommen till min skog beställer ett antal skyltar som du placerar ut längs en lämplig slinga i din skog. Du kan dels beställa en personlig presentationstavla, dels ett paket innehållande åtta informationsskyltar.

Presentationstavlan

Presentationstavlan kommer att prydas av en bild på dig/er som äger skogen samt dina/era personliga svar på följande frågor:

 • Därför äger jag/vi skog
 • Det här betyder min/vår skog för mig/oss
 • Min/vår favoritplats i skogen
 • Det här vill jag/vi berätta för dig om min/vår skog

Se exempel på presentationstavlan här:
Presentationstavla

Informationsskyltarna

De olika informationsskyltarna har följande teman:

 • Vi tar hänsyn till natur och kultur
 • Hygget är en del av skogsbrukets kretslopp
 • Hälften av Sveriges skog ägs av privatpersoner
 • Här blir plantor till fullvuxna träd
 • Vad tror du att det blir av ett träd?
 • Vattnet är livsviktigt för skogen – och skogen för vattnet
 • Var gärna ute i skog och mark – men kom ihåg att ta hand om den
 • Sveriges skog innehåller fler trädslag än du kanske tror

Alla informationsskyltar innehåller dessutom en rolig utmaning för barn. Se skyltarna här:
Informationsskyltar

Knapp till jackan

Vi har även tagit fram en knapp med texten Välkommen till min skog. Knappen passar perfekt att sätta på jackan när du tar emot besökare, så att de direkt kan se att det är du som äger skogen. Vi skickar fem knappar till alla som deltar.

Vem kan delta?

Det kan vara du som redan idag har många besökare på din fastighet, bor nära en förskola eller ett friluftsområde eller som helt enkelt vill hjälpa till att berätta och inspirera om svenskt familjeskogsbruk. Du kan öppna upp slingan för besökare att själva strosa utmed eller anordna aktiviteter tillsammans med andra såsom politiker, barn- eller ungdomsgrupper eller olika föreningar som exempelvis orienteringsförbund eller andra idrottsklubbar.

För att delta behöver du vara medlem. I övrigt har du fria händer att utforma det hela så som du vill baserat på dina förutsättningar och ditt engagemang, det vi har gjort är att ta fram ramarna.

Förteckning över slingorna

Klicka här för att komma till en lista med koordinater till de olika slingorna i Mellanskogs geografi. Kanske hittar du en slinga i närheten av där du befinner dig?

Så anmäler du dig

Logga in via rutan nedan genom att använda medlemsnummer och Mobilt BankID eller medlemsnummer och lösenord. Väl inloggad fyller du i formuläret och skickar in det till oss. Vi återkopplar löpande till alla som fyllt i formuläret och vill vara med.

TIPS: När du loggat in nedan så hamnar du högst upp på sidan igen. Skrolla då ner igen för att komma åt formuläret.

Har du frågor eller funderingar om satsningen? Kontakta oss gärna via e-post: valkommentillminskog@mellanskog.se