Premie förlängs – fortsatt mer betalt för slutavverkning

Den premie som Mellanskog införde i juni i år förlängs till och med sista november 2023. Premien innebär att Mellanskogs medlemmar får 40 kr/m³fub extra vid tecknande av kontrakt för slutavverkning som är tillgängligt att köra på barmark. Premien gäller för alla rundvirkessortiment.

– Vi ser att sågverkens efterfrågan på timmer fortsätter att vara hög trots att marknadsförutsättningarna är osäkra. Därför förlänger vi premien för slutavverkningskontrakt , säger Fredrik Munter, Mellanskogs vd.

Virkespriser på en hög och stabil nivå är en del av Mellanskogs medlemsnytta. Mellanskog äger halva träindustriföretaget Setra Group och har som ekonomisk förening möjlighet att lämna både ränta på medlemmarnas insatskapital och efterlikvid på levererat virke.

Läs mer om premien här.