Ny utbildning om skog i ett förändrat klimat

God och hållbar skogsskötsel ställer stora krav på kunskap hos skogsägare. I ett förändrat klimat blir kraven ännu större samtidigt som samhällets krav på enskilda skogsägare ökar. För att stötta sina medlemmar har Sveriges skogsägarföreningar därför gått samman och tagit fram ett utbildningsmaterial om skogen i ett förändrat klimat. 

Att vara skogsägare och bruka och förvalta skog, kräver god planering och åtgärder både på lång och kort sikt. Omloppstider för ett skogsbestånd sträcker sig över generationer. Vad som är rätt eller fel eller vad som skapar mest värde över en omloppstid vet man först efteråt.  Tillväxten och den ekologiska balansen i skogen påverkas av många faktorer. Ett faktum är att vi är inne i och står inför förändringar i klimatet med högre medeltemperatur och häftigare vädersituationer än tidigare. Extrema väder med stormar, översvämningar, brand och torka riskerar bli vanligare. Detta innebär ökade risker för skador av efterföljande skadegörare som svampar, insekter och vilt. Samtidigt ges möjligheter till ökad tillväxt genom längre växtperioder.

Med ökad kunskap och insikter utifrån forskares samlade erfarenheter och bedömningar är förhoppningen att utbildningen ska bidra till att skogsägare känner sig tryggare i sina beslut om hur de ska sköta sin skog. Tills vidare kommer Mellanskogs medlemmar att kunna ta del av utbildningen via Södras utbildningsportal (Skogsskötsel i ett förändrat klimat (sodra.com)