Ny tidsbegränsad premie för föryngringsavverkning

Mellanskog inför en ny rejäl kontrakteringspremie för föryngringsavverkning. Den nya premien gäller alla rundvirkessortiment vid nykontraktering av föryngringsavverkning och är tillgänglig för medlemmar från den 18 april till och med 31 juli 2024.

Mellanskog betalar nu 80 kr/m³fub extra för alla rundvirkessortiment vid föryngringsavverkning som nykontrakteras senast den 31 juli 2024. Premien gäller avverkningar som går att avverka och transportera på barmark.

– Med en rejäl premie ovanpå redan rekordhöga virkespriser stärker vi lönsamheten för familjeskogsbrukaren ytterligare och stimulerar samtidigt till aktivitet i skogen för att möta industrins omfattande behov av högkvalitativ skogsråvara, säger Fredrik Munter, Mellanskogs vd.

Här finner du våra aktuella virkesprislistor.