Ny styrelseordförande och nya ledamöter i Mellanskog

Valberedningen föreslår Peter Helander till ny ordförande i skogsägarföreningen Mellanskog. Därtill föreslås tre nya ledamöter väljas in i styrelsen när föreningsstämman fattar beslut 15 maj.

Peter Helander valdes in som ledamot i Mellanskogs styrelse 2023 och har lång erfarenhet av politiska processer och näringspolitiska skogsfrågor. Som riksdagsledamot 2016–2022 har Peter bland annat varit ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet. Peter har bred erfarenhet av styrelseuppdrag, bland annat i Riksbanksfullmäktige och Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk samt har haft rollen som Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Mora kommun under många år.

– Peter Helander har lång erfarenhet av näringspolitiska skogsfrågor och politiska processer. I kombination med den bredd han visar genom ledande positioner inom flera olika områden, ser vi en ledare som med sitt engagemang för uppdraget kan fortsätta utveckla Mellanskog i att skapa värde för medlemmarna, säger Erik A. Eriksson, valberedningens ordförande.

Peter Helander föreslås som ordförande i Mellanskogs styrelse för den kommande perioden 2024–2025.

– Mellanskog har gjort en fantastisk tillväxtresa under Karin Perers ordförandeskap. Jag är ödmjuk inför att vara nominerad för uppdraget som ordförande och min ambition är, om jag får förtroendet, att tillsammans med medlemmar, anställda, ledningsgrupp och styrelsen leda Mellanskog mot en fortsatt utveckling med skogsgårdens och föreningens lönsamhet och värdegrund i fokus, säger Peter Helander

Peter Helander, foto Mellanskog

Tre nya ledamöter
Anders Bengtsson, Kerstin Lindvall och Katarina Mowitz föreslås väljas till nya ledamöter i styrelsen. De kompletterar med kompetens och erfarenhet från bolagsstyrning och familjeföretagande samt tillför hållbarhetsperspektiv.

– Vi känner oss väldigt trygga med den styrelse som vi föreslår, tillsammans bildar de en stark styrelse med stor kompetens på områden som är viktiga för Mellanskogs medlemmar – ett starkt lag som kan möta framtidsutmaningar, säger Erik A. Eriksson.

Ledamöterna Erika Eriksson, Per-Anders Hansson, Lennart Sundén och Karin Perers väljer att avböja fortsatt arbete i styrelsen. Valberedningens förslag innebär att antalet stämmovalda ledamöter i styrelsen uppgår till åtta. Beslut om ny styrelse fattas av föreningsstämman 15 maj.

Vid frågor kontakta;

Erik A. Eriksson, valberedningens ordförande Mellanskog
070-580 24 14

Anna Ramstedt, kommunikationschef Mellanskog
010-482 80 30


Om Mellanskog
Mellanskog är en skogsägarförening med verksamhetsområde från Gotland i söder till Härjedalen i norr. Vi är en kooperation och ägs av 28 200 medlemmar. Vår vision är starkare skogsägare och rikare skogar. Det skapar vi bland annat genom att arbeta för höga virkespriser. Vi arbetar också näringspolitiskt för att stärka skogsägarnas ägande- och brukanderätt. Vi vill att skogarna som lämnas till nästa generation ska vara ännu bättre än de skogar vi själv brukar.