Nu startar årets vedförsäljning

Från och med idag går det att lägga anbud på björkmassaved för vedproduktion från Mellanskog. Sista dagen för anbud är 26 april.

Mellanskog har sedan 2023 infört ett anbudsförfarande för att skapa möjlighet för vedföretagare att bedriva verksamhet på landsbygden. På detta sätt sker försäljningen helt enhetligt och ersätter därför också all annan vedförsäljning inom Mellanskog.

Formulär på hemsidan

All information som rör vedhanteringen finns samlad här på vår hemsida. Under anbudsomgången kommer där även finnas ett formulär tillgängligt. Är du intresserad av att köpa björkmassaved av Mellanskog är du välkommen att fylla i formuläret så återkommer vi till dig med ett anbudsunderlag.

Minst 120 m³fub

Veden kommer avverkas och levereras någon gång mellan oktober 2024 och mars 2025. Det går tyvärr inte att önska en särskild dag för leverans och minsta möjliga mängd att beställa är 120 m³fub. Veden är apterad som massaved och det finns inte möjlighet till specialsortering. Det är björkmassaved med upp till 10% inslag av asp.