Nu får våra medlemmar mer betalt

Nu genomför Mellanskog en rejäl prishöjning på gran- och talltimmer i hela vår geografi. Prishöjningen förstärker ytterligare Mellanskogs position med marknadsledande prislistor och nyttan med medlemskapet förstärks ytterligare. Det lönar sig alltid att vara medlem i Mellanskog!

Vi höjer priset på timmer med i genomsnitt 60 kronor/m³to på gran- och talltimmer i hela Mellanskogs område. Höjningen är möjlig tack vare den starka konjunkturen på sågverksmarknaden och är en del av vår strategi att kontinuerligt stärka fördelarna med ett medlemskap i föreningen.

Som medlem får du utöver prishöjningen även ta del av den medlemspremie som lanserades 2020, vilket innebär att du får ett tillägg på 30 kr/m³to på alla sågbara sortiment av barr i vår geografi. Här kan du läsa mer om medlemspremien.

– Vi bygger och renoverar som aldrig förr och efterfrågan på sågade trävaror har ökat kraftigt. Det ska synas på timmerpriserna att det är en stark konjunktur och det ska självklart gynna våra medlemmar, säger Fredrik Munter, Mellanskogs vd.

Se Mellanskogs virkeschef, Lars Magnusson, berätta mer om prishöjningen och om marknadsläget i den film som just publicerats på Medlemswebben, klicka här för att logga in!