Nu delas 151 miljoner kronor ut till Mellanskogs medlemmar

Mellanskogs föreningsstämma har den 16 maj beslutat att, i enlighet med styrelsens förslag, dela ut 151 miljoner kronor till föreningens medlemmar. Utdelningen ges som efterlikvid på levererat virke (130 Mkr) och 10 procent ränta på insatskapital (21 Mkr). Pengarna landar hos skogsägarna i slutet av maj. Två nya ledamöter valdes in i föreningsstyrelsen; Per Olof Nyman och Peter Helander.

– Mellanskog summerar sitt bästa år någonsin och det är med stor glädje vi idag kunde fatta beslut om rekordutdelning till våra medlemmar. På så vis belönar stämman både lojaliteten till en stark förening och det aktiva familjeskogsbruket som Sverige och vår omvärld så väl behöver. Totalt förs hela 151 miljoner kronor från föreningen till medlemmarna, det motsvarar nästan hela rörelseresultatet för år 2022, säger Karin Perers, omvald styrelseordförande i Mellanskog.

16 motioner diskuterades med viktiga beslut kopplat till skogsgårdens lönsamhet, alternativa inkomstmöjligheter, dynamiska skötselplaner, rovdjursförekomst och äganderätt.

Efterfrågar långsiktig skogspolitik

I ett uttalande som handlade om behovet av en sammanhållen översyn av den lagstiftning och de mål som omfattar skog och skogsbruk i Sverige, belystes en rad frågor som det är ytterst angeläget att svensk politik hanterar skyndsamt;

Sveriges skogsägare jobbar med en råvara där det går en människogeneration mellan plantering och skörd. Det är rimligt att politiken kan erbjuda långsiktiga förutsättningar. Mellanskogs föreningsstämma vill därför tydligt uttala behovet av en sammanhållen översyn av den lagstiftning och de mål som omfattar skog och skogsbruk i Sverige. Arbetet behöver genomsyras av den enskilde skogsägarens perspektiv och äganderätten ska sättas i fokus. Slutresultatet ska vara en skogspolitik som bygger på frihet under ansvar och gör det enkelt, förutsägbart, lönsamt och roligt att vara skogsägare.

Här finns uttalandet som stämman antog i sin helhet.

Två nya ledamöter invalda i föreningsstyrelsen

Karin Perers omvaldes enhälligt till ordförande. Stämman valde in Per Olof Nyman och Peter Helander till nya ledamöter.

Utmärkelser delades ut

Priset Träkronan tilldelades Voxnadalens Biosfärområde och tre personer förärades Mellanskogs högsta utmärkelse, Guldnålen:
Per Nyström, skogsägare och medlem, Västerfärnebo, Västmanland
Stig Martinsson, skogsägare och medlem, Västerfärnebo, Västmanland
Katarina Levin, tidigare vd och koncernchef Setra Group AB

Om föreningsstämman

2023 års föreningsstämma ägde rum på Uppsala slott den 16 maj. Här kan du läsa mer om stämmans viktiga funktion i föreningen och se livesändningen i efterhand.