Nu delas 104 miljoner kronor ut till Mellanskogs medlemmar

Pressmeddelande 2024-05-15

Mellanskogs föreningsstämma beslutade idag att dela ut 104 miljoner kronor till föreningens medlemmar. Utdelningen ges som efterlikvid på levererat virke (83 Mkr) och 10 procent ränta på insatskapital (21 Mkr). Pengarna landar hos skogsägarna i slutet av maj. Peter Helander, Mora, valdes till ny ordförande och tre nya ledamöter valdes in i styrelsen.

Peter Helander valdes enhälligt till ny styrelseordförande med och efterträder därmed Karin Perers som varit ordförande för Mellanskog elva år.

– Jag är tacksam för förtroendet att få leda Mellanskog med skogsgårdens och föreningens lönsamhet i fokus. Vägen framåt erbjuder många möjligheter för Mellanskog som stark förening, inte minst inom digitalisering och nya tjänster, säger Peter Helander, nyvald styrelseordförande i Mellanskog.

Sexton motioner diskuterades med viktiga beslut kopplat till bland annat prissättning, näringspolitik och demokratiska processer.

I ett uttalande som handlade om långsiktiga stabila förutsättningar som ger familjer möjlighet att fortsätta att äga och bruka sina skogar även i framtiden, belystes artskyddsfrågan som ytterst angelägen att politikerna omgående agerar i;

Mellanskog riktar nu skarp kritik mot bristen på konkreta åtgärder. Både artskydds- och ersättningsfrågorna behöver får en långsiktigt stabil lösning, med tydlig lagstiftning. Den akuta situationen för landets skogsägare behöver dock lösas här och nu.
Mellanskog kräver därför att myndigheterna skyndsamt ska erbjuda formellt skydd till de markägare som drabbats av ett förbud kopplat till artskyddsförordningen. Att varje enskild markägare ska tvingas stämma staten, med risk att få betala motpartens rättegångskostnader, är inte acceptabelt.

Läs uttalandet som stämman antog i sin helhet här.

Tre nya ledamöter invalda i föreningsstyrelsen
Stämman valde in Kerstin Lindvall (Enköping), Katarina Mowitz (Falun) och Anders Bengtsson (Karlstad) till nya ledamöter. Ledamöterna Erika Eriksson, Per-Anders Hansson, Lennart Sundén och Karin Perers har valt att avböja fortsatt arbete i styrelsen.

Priset Träkronan tilldelades Riksskogstaxeringen för sin roll som kunskapsbärare som ihärdigt, systematiskt och varaktigt skapar goda förutsättningar för ett långsiktigt hållbart skogsbruk.
Följande medlemmar förärades Mellanskogs högsta utmärkelse, Guldnålen:

Maria Stigsdotter, skogsägare och medlem, Tärnsjö, Uppland
Lars Wigren, skogsägare och medlem, Stora Sundby, Södermanland

Samt Karin Perers, Erika Eriksson, Per Anders Hansson och Lennart Sundén som avslutade sina uppdrag i styrelsen.