Mellanskogs utmärkelser 2024

Mellanskogs föreningsstämma 2024 på Uppsala slott blev en minnesvärd tillställning där föredömliga insatser inom skogsnäringen gavs erkännande. Maria Stigsdotter och Lars Wigren hyllades med föreningens högsta utmärkelse, Guldnålen, för sitt outtröttliga engagemang, medan SLU Riksskogstaxeringen prisades med Träkronan för sin ovärderliga kunskapsförmedling. Dessa utmärkelser betonar vikten av samverkan, hållbarhet och ledarskap inom skogsbruket.

Maria Stigsdotter. Fotograf Liisa Eelsoo

Maria Stigsdotter mottog Guldnålen med följande motivering:

” Med skärpa och integritet verkar Maria Stigsdotter som företrädare för Mellanskog. Maria tar spjärn i kooperationens modell – samverkan ger styrka – och betonar föreningens betydelse för varje enskild skogsgård.

Tillsammans skapar vi vägar till både hållbart skogsbruk och ekonomisk lönsamhet, menar hon. I två perioder har Maria varit förtroendevald i styrelsen för Mellanskog i Uppsala län. Där har hon verkat i samma anda som sin favoritkaraktär i litteraturen: Pippi Långstrump. Maria står upp för det hon tror på, är snäll och hjälpsam och samtidigt inte rädd för att säga ifrån. Därtill är hon underfundigt rolig.”

Lars Wigren. Fotograf Liisa Eelsoo

Lars Wigren förärades Guldnålen med motiveringen:

”Lars Wigren är en stark och erkänd företrädare för Mellanskog i Södermanland. Väl förtrogen med både familjeskogsbrukets och entreprenörens villkor, har Lars under årtionden verkat i och för vår skogsägarförening. Med stor kunskap och en naturlig fallenhet för ledarskap är Lars en samlande person, som skapar förtroende och god dialog. Under tio år var Lars ordförande för Mellanskog i Södermanland och verkar nu i områdets valberedning. Lars är också varmt engagerad i Säker skog, den stora satsningen på trygg arbetsmiljö för skogsägare i eget arbete med motor- eller röjsåg. I sin verkan har Lars glimten i ögat och en glad kommentar på lut. ”

Träkronan till SLU Riksskogstaxeringen

Mellanskog delar varje år ut priset Träkronan till en aktör som främjar skogsägandet och skogsnäringen. I år har Mellanskogs styrelse beslutat att tilldela priset till SLU Riksskogstaxeringen. Priset består av ett vackert konstverk i trä av Jörg Jeschke.

Motiveringen lyder:

”Kunskap är grunden för ett gott och hållbart förvaltande av skogen. Under mer än hundra år har Riksskogstaxeringen långsiktigt och vetenskapligt arbetat med att presentera oberoende fakta om den svenska skogens tillstånd. Det har skapat en fullständigt unik statistisk databas om tillståndet i våra svenska skogar. I en tid då känslor och åsikter delas i allt snabbare tempo, är publikt tillgängliga data om det faktiska tillståndet i skogen en ovärderlig tillgång för skogsägare, beslutsfattare och intresseorganisationer. Riksskogstaxeringen är en kunskapsbärare som ihärdigt, systematiskt och varaktigt skapar goda förutsättningar för ett långsiktigt hållbart skogsbruk.”

För dessa insatser är Riksskogstaxeringen en värdig mottagare av Mellanskogs pris Träkronan år 2024.

Cornelia Roberge, programchef för SLU Riksskogstaxeringen. Fotograf Liisa Eelsoo.

Cornelia Roberge, programchef för SLU Riksskogstaxeringen, uttryckte sin glädje över utmärkelsen:

”Det är fantastiskt roligt för en nybliven 100-åring att få denna utmärkelse. Jag ser det som ett kvitto på att SLU:s satsning på objektiv information om skogen uppskattas och som ett bevis på att Riksskogstaxeringens personal, både på kontoret och ute i fält, gör ett mycket bra jobb. Som programchef för SLU Riksskogstaxeringen känner jag mig stolt över att ta emot Träkronan, säger Cornelia Roberge.”

Gratulerar till alla värdiga mottagare för deras betydelsefulla insatser inom skogsbruket!

Mottagare av Guldnålen var också Karin Perers, Erika Eriksson, Per Anders Hansson och Lennart Sundén som avslutade sina uppdrag i styrelsen.