Mellanskog utsedda till Excellent arbetsgivare

Skogsägarföreningen Mellanskog har utsetts till Excellent och jämställd arbetsgivare av Nyckeltalsinstitutet. Mellanskog tillhör därmed de tio procent bästa arbetsgivarna i en undersökning baserad på 700 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor inom 330 företag i vitt skilda branscher.

Sedan 2016 mäter Mellanskog sina nyckeltal för jämställdhet via Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex, JÄMIX. Jämställdhetsindex baseras på faktorer som bland annat lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning. De företag som presterar bland de 10 procent bästa i mätningen utses till Excellent arbetsgivare.

Långsiktigt jämställdhetsarbete

– Detta är ett fantastiskt positivt kvitto på vårt långsiktiga jämställdhetsarbete. Att vi erbjuder bra och jämställda arbetsvillkor för kvinnor och män stärker vår konkurrenskraft, säger Sture Karlsson, VD.

Mellanskog får genomgående höga poäng i jämförelsen. Oavsett kön råder likabehandling i faktiska arbetsvillkor, ledningsgruppen har jämn könsfördelning, kvinnor och män har lika möjligheter att få chefsbefattningar, löneskillnaderna har minskat, det finns i grunden ingen skillnad i långtidssjukfrånvaro mellan män och kvinnor. Skillnaden mellan kvinnor och mäns uttag av föräldradagar minskar.