Mellanskog med i satsning för framtidens kompetensförsörjning

Hösten 2024 öppnar Linnéuniversitetet två nya lärcentra i Gävle och Sävar för studenterna på Skogskandidatprogrammet.

– Branschen har en stor utmaning framför sig med kompetensförsörjning, därför är vi extra stolta över att vara med i satsningen på Linnéuniversitetets två nya filialer. Vi hoppas detta ska öppna upp för fler sökande till de skogliga utbildningarna och vi gläds extra över Gävle-filialen i Mellanskogsland. Vi vill uppmuntra alla intresserade att söka sig till vår framtidsbransch för de gröna näringarna kommer aldrig stagnera utan bara utvecklas, säger Matts Söderström, Mellanskogs skogsbrukschef.

Täcker in hela Sverige

Skogskandidatprogrammet har ett hybridupplägg där studenterna kan läsa vissa delar på distans medan de fysiska träffarna och praktiska momenten sker på skolans lärcentra. Tidigare var Växjö den enda tillgängliga orten men tack vare den här satsningen täcker nu skolan även in mellersta och norra Sverige.

Relevant utbildning

Utbildningen involverar ledande företag inom skogsnäringen som gästföreläsare och guider vid studiebesök och exkursioner för att säkerställa att studenterna ges en relevant utbildning och öka deras chanser till anställning efter examen.

Skogsnäringen samverkar för framtiden

Lärcentren drivs i samarbete med Skogforsk. Bakom satsningen står Linnéuniversitetet och:

  • Billerud
  • Holmen Skog
  • Mellanskog
  • Norra Skog
  • SCA
  • Stora Enso
  • Sveaskog

Skogskandidatprogrammet öppnar för ansökan den 15 mars. Läs mer om utbildningen på Linnéuniversitets hemsida.