Mellanskog inleder järnvägstransporter från Malungsfors

Öppnandet av terminalen ligger helt i linje med Mellanskogs långsiktiga strategi att effektivisera våra transporter och öka vår förmåga att nå fler industrikunder. Genom att flytta över virkes- och skogsbränsletransporter från lastbil till järnväg minskar vi utsläppen av växthusgaser samtidigt som transportkostnaderna minskar. Det tjänar både miljön och våra medlemmar på, säger Fredrik Munter, VD på Mellanskog.

Terminalen ägs av Mellanskog, Malung-Sälens kommun, Fiskarhedens Trävaru AB, Lima Besparingsskog, Transtrands Besparingsskog och Malungs Jordägare som tillsammans bildat Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB.

Företaget har under de senaste åren byggt terminalen i Malungsfors och, vilket är minst lika viktigt, rustat järnvägen på sträckan Rågsveden – Malungsfors där en viktig förutsättning varit den finansiering på ungefär 22 miljoner kronor som Naturvårdsverket bidragit med inom ramen för det så kallade Klimatklivet.

Samarbete bär frukt

Öppnandet av terminalen i Malungsfors kommer att vara till stor nytta för industri och skogsägare i Västerdalarna och beräknas bidra till en årlig minskning med 7500 lastbilstransporter efter Vasaloppsvägen samtidigt som koldioxidutsläppen minskar med 8000 ton.

-Terminalen är ett samarbetsprojekt som passar väl ihop med skogsägarrörelsens idé: Tillsammans är vi starka! Vi är mycket nöjda med hur samarbetet inom Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB fungerat och vad vi lyckats uppnå tillsammans säger Fredrik Munter.

Fredrik Munter, VD Mellanskog

Invigning 20 augusti

Terminalen i Malungsfors invigs 20 augusti 13:00. Medverkar gör infrastrukturminister Tomas Eneroth, Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, Dalarnas landshövding Ylva Thörn, Kommunalrådet i Malung Sälen Hans Unander och Mellanskogs VD Fredrik Munter.

Mellanskog finns på plats vid invigningen från 12:00 med personal och medlemmar från Mellanskog i norra Dalarna.

Frågor besvaras av:

Fredrik Munter, VD
010-482 80 01

Fredrik Staland, tf Kommunikationschef
010-482 80 17