Mellanskog genomför prishöjning på massaved

Konjunkturen på virkesmarknaden fortsätter att vara stark och efterfrågan på massaved ökar. Mellanskog genomför därför ytterligare en prishöjning på massaved för samtliga medlemmar.

– Med prishöjningen fortsätter vi att skapa värde för våra ägare genom att stärka skogsägarnas lönsamhet, säger Fredrik Munter, vd för Mellanskog.

Mellanskogs nya prislistor gäller kontrakt tecknade från och med 22 augusti 2022 och innebär följande;

• Nytt grundpris på barrmassaved: 350 kr/m³fub
• Nytt grundpris på björkmassaved: 375 kr/m³fub

Virkespriser på en hög och stabil nivå är en del av Mellanskogs medlemsnytta. Mellanskog äger halva träindustriföretaget Setra Group och har som ekonomisk förening möjlighet att lämna både ränta på medlemmarnas insatskapital och efterlikvid på levererat virke.

Läs mer om medlemsnyttan här.