Mellanskog en del av projektet Stoppa borrarna

Mellanskog en del av projektet Stoppa borrarna

Mellanskog utökar sitt arbete med att bekämpa granbarkborren genom att delta i samverkansprojektet Stoppa borrarna. Stoppa borrarna är ett branschöverskridande samarbete lett av Skogsstyrelsen.

Samverkansprojektet startade redan i slutet av 2018, då den extremt torra sommaren orsakat en kraftig ökning av granbarkborre i södra Sverige. Under 2019 fortsatte angreppen att öka och spred sig även norrut till Svealand.

Tidigare har projektet enbart gällt Götaland men nu i steg två utökas arbetet med att bekämpa granbarkborren till att även inkludera Svealand. Med i det gemensamma arbetet är förutom Skogsstyrelsen även ett 20-tal myndigheter, skogsägarföreningar, organisationer och skogsbolag. Kraftsamling kring bekämpningsmetoder, utbildning av skogsägare och övervakning är några av flera möjliga samverkansområden. Projektet pågår mellan åren 2020-2022 och finansieras genom delar av de extra medel som Skogsstyrelsen har fått för hantering av skogsskador, 30 miljoner kronor.

Mellanskogs skogschef Matts Söderström sitter med i projektets styrgrupp som representant för skogsbruket i Svealand;
– Det här är ett branschgemensamt problem och om vi ska lyckas begränsa omfattningen av kommande angrepp måste vi samarbeta. Därför ser jag fram emot att vara en del av den här gemensamma satsningen.

Läs mer om projektet på Skogsstyrelsens hemsida: www.skogsstyrelsen.se/stoppaborrarna

För mer information, vänligen kontakta:
Matts Söderström, Skogschef, 010-482 81 09