Mellanskog bjuder in landsbygdsministern till Stjärnsund

Mellanskog ser med stor oro på hur artskyddsfrågorna påverkar skogsägare, skogsbruket och landsbygden. I samband med att en stor skogsutredning nyligen aviserades meddelade Landsbygdsministern att artskyddsfrågorna ska utredas separat under klimatminister Pourmokhtaris ledning. Mellanskog menar att hela regeringen behöver driva på för att utredningen ska komma på plats skyndsamt, frågorna brådskar, inte minst ur ett landsbygdsperspektiv.

– Vi ska ha ett ändamålsenligt artskydd, men frågan behöver också belysas ur ett skogsbruks- och landsbygdsperspektiv, annars missas helheten som är så avgörande för att skapa ett hållbart samhälle. Hela regeringen måste driva på för förändring, vi har inte råd att låta frågorna gå i långbänk, säger Mellanskogs vd Fredrik Munter.

Den mycket bekymmersamma utvecklingen är genomgående för hela skogssverige, men för Mellanskogs del är vissa geografiska områden särskilt utmanande, ett av dem är den lilla orten Stjärnsund i Hedemora kommun. Här har skogsägare fått en lång rad avverkningar stoppade på grund av fynd av orkidén knärot. Skogsägarna förbjuds att bruka sin mark, utan att rätten till ersättning för intrånget är klarlagd. Inventeringarna genomförs av en lokal grupp från den ideella naturvården. Situationen skapar osämja i bygden, sjukskrivningar och uppsägningar bland Mellanskogs personal, den leder till passivitet i skogsbruket och påverkar på sikt virkesflöden till närbelägen industri.

Mellanskog bjuder nu in Landsbygdsminister Peter Kullgren till ett skogsbesök i just Stjärnsund under våren.

– Vi vill få tillfälle att sätta oss ner framför brasan med ministern och visa på goda exempel, där ett aktivt skogsbruk kan kombineras med ett gott artskydd. Vi hoppas att detta kan ge oss ett bra tillfälle att föra konstruktiva diskussioner om vägen framåt för både skogen och landsbygden, säger Fredrik Munter.