Lär dig mer om skogsbrand!

Helikopter släcker skogsbrand

Sommar, sol och gassande värme. Vi befinner oss just nu mitt i den säsong som många skogsägare bävar för – skogsbrandssäsongen. Kombinationen av höga temperaturer, torka och soligt väder gör att risken för skogsbrand ökar dramatiskt.

Som medlem i Mellanskog har du möjlighet att ta del av vår nya utbildningssatsning Mellanskogsakademin. Genom Mellanskogsakademin kan du just nu genomföra en webbutbildning om skogsbrand, helt utan kostnad. Utbildningen är en del av Skötselskolan och består av tre delkurser som tillsammans avhandlar det som är viktigt för varje skogsägare att känna till gällande skogsbränder:

  1. Brand – ger grundläggande kunskaper om brand i skogsmark.
  2. Eftersläckning – ger dig kunskaper om vad som gäller när räddningstjänsten lämnat över ansvaret till dig som markägare, detta baseras på skogsbranschens gemensamma riktlinjer.
  3. Brandbevakning – handlar om hur man motverkar och bevakar att inte brand uppstår i samband med eller efter maskinarbete i skogsmarken.

Alla tre delkurser finns tillgängliga gratis för dig som medlem. På din medlemswebb finns information om hur du gör för att ta del av webbutbildningen om skogsbrand. Klicka här för att logga in på Medlemswebben!

Förebygg bränder i din skog

Utöver webbutbildningen om skogsbrand så finns det att antal saker du som skogsägare kan göra själv för att minska risken för brand i din skog:

  • Iaktta största försiktighet om brandrisken är hög. Detta gäller alla som vistas i skog och mark.
  • Ladda ner appen ”Brandrisk ute” från MSB genom att klicka här.
  • Håll skogsbilvägar buskröjda för att minska spridningsrisk samt farbara så att räddningstjänsten kan ta sig fram om det behövs.
  • Mellanskog rekommenderar att du som skogsägare tecknar en försäkring mot skador vid brand.
  • I ett längre perspektiv rekommenderar vi en skogsskötsel som sprider risken för skador och minskar risken för brand, storm och större insektsangrepp. Det innebär bland annat att plantera rätt träslag på rätt marker, att skapa en variationsrik skog med inslag av löv och ha ett bra nät av skogsbilvägar.

Läs mer om skogsbruk vid brandrisk på vår hemsida genom att klicka här.

Det här är Mellanskogsakademin

Mellanskogsakademin är Mellanskogs nya utbildningssatsning med syfte att öka kunskapen om skog och skogsägande hos våra medlemmar. De första kurserna äger rum redan i höst, se vår evenemangskalender för mer information. Välkommen att anmäla dig till höstens kurser, du också!