Höjt insatsavdrag vid årsskiftet

Mellanskog höjer insatsavdraget vid årsskiftet till 2 %. Tack vare höjningen kommer det att gå fortare för våra medlemmar att öka sitt eget insatskapital i Mellanskog samtidigt som vi tillsammans bygger en starkare förening.

Mellanskogs föreningsstyrelse har beslutat att föreningen ska höja insatsavdraget till 2 % från dagens låga 0,5 %. Beslutet har föregåtts av analyser över insatskapitalets utveckling i föreningen och har förberetts genom bland annat diskussion i ordföranderådet.

– Effekten av beslutet blir att våra medlemmar enklare kan bygga upp sitt insatskapital i Mellanskog. Det gör att de kan få en större andel av föreningens vinst när vi delar ut ränta på insatskapitalet. Samtidigt innebär ökningen av insatskapital att Mellanskog blir ännu starkare som ekonomisk förening, säger Fredrik Staland, medlemschef.

Förändringen träder i kraft från och med 1 januari 2022. När medlemmen levererar virke eller bränslesortiment till Mellanskog görs ett insatsavdrag på nettoavvräkningslikviden, d.v.s. vi summerar intäkter och kostnader knutna till leveransen. Om det därefter finns ett positivt netto görs ett insatsavdrag som bokförs på medlemmens insatskonto och bygger på medlemmens insatskapital. Mellanskog drar aldrig av mer än 10 % av medlemmens totala insatsskyldighet under ett år.

Läs mer om insatser i Mellanskog här: www.mellanskog.se/sa-fungerar-foreningen/