Fri webbutbildning om skogsbrand och eftersläckning/efterbevakning

En normal sommar drabbas Mellanskogs område av ett antal skogsbränder. Varje brand är kostsam för skogsägaren och samhället. Nu kan du som medlem i Mellanskog utan kostnad ta del av samma utbildningar som våra anställda och entreprenörer behöver ha för att få arbeta i skogen.

Utbildningarna Brand och Eftersläckning/Efterbevakning bygger på de branschgemensamma riktlinjer som skogsbranschen tagit fram och ger dig bland annat kunskaper för att bedöma brandrisk, upptäcka skogsbrand, kunna agera brandvakt vid pågående skogsarbete och vad du behöver känna till för att arbeta med efterbevakning efter brand.

En skogsbrand är ofta både kostsam och känslomässigt jobbig för
skogsägare som drabbas.

Kunskapstest och kompetensbevis

Båda utbildningarna består av teori där text, illustrationer och korta filmer varvas med och åtföljande kunskapstest. Har du inte tid att göra hela utbildningen i ett sträck kan du pausa och återkomma vid ett senare tillfälle. När du fått godkänt resultat på kunskapstesten kan du även skriva ut ett kompetensbevis.

För att komma till utbildningarna loggar du in på medlemswebben (använd Mobilt BankID eller medlemsnummer och lösenord). Där finns instruktioner om kurserna.

De här kurserna erbjuds

Kursen Brand är framtagen för de som ska utföra förebyggande brandbevakning. Exempelvis i samband med bevakning av pågående maskinarbete då det är hög brandrisk. Kursen tar cirka en timme att genomföra.

Kursen Eftersläckning/Efterbevakning ger dig bland annat kunskaper för att bedöma brandrisk, upptäcka skogsbrand och vad du behöver känna till för att arbeta med efterbevakning efter brand.

Helikopter vattenbombar den stora skogsbranden som drabbade
stora delar av Mellansverige, sommaren 2018.
Foto: Erik Westberg