Din åsikt är viktig – svara på vår medlemsundersökning!

Inom kort skickas Mellanskogs årliga medlemsundersökning ut till cirka en fjärdedel av våra medlemmar. Undersökningen skickas via e-post på fredag 7 juni, och består av cirka 30 frågor som tar ungefär 10 minuter att besvara. Mottagarna, som är slumpmässigt utvalda, får svara på frågor om medlemskapet samt Mellanskogs verksamhet och tjänster.

– Undersökningen ger en bild av vad medlemmarna tycker. Den hjälper oss att utvärdera och identifiera vad vi gör bra och vad vi behöver förbättra. Om du är en av de utvalda, ta chansen att svara! Varje svar är viktigt!,  säger Fredrik Staland, medlemschef på Mellanskog.

Vi är väldigt tacksamma om så många som möjligt besvarar undersökningen så fort som möjligt!