Årets svärmning av granbarkborre – vår prognos hittills


Nu är sommaren här, men granbarkborren har inte semester. Även om vi bedömer att huvudsvärmningen nått sin kulmen så är faran är inte över. Läs vår korta sammanfattning av granbarkborresäsongen så här långt, och vad vi tror inför kommande sommarmånader.

I linje med tidigare år så kan vi förvänta oss kontinuerliga syskonsvärmningar säsongen ut, eventuellt även en andrasvärmning framåt slutet av sommaren. Det som i slutändan avgör hur omfattande skadorna kommer att bli är vädret – torrt och varmt väder ger större och mer utbredda skador. Kom ihåg att inventera din skog minst var fjärde vecka så att du upptäcker eventuella nya angrepp i tid. Granbarkborreskadad skog prioriteras högt av oss på Mellanskog och maskinerna kommer att rulla på i stort sett hela sommaren. Även Setras sågar kommer vara i gång för att kunna ta hand om medlemmarnas virke.

Kontakta din skogliga rådgivare när du ser att din skog är angripen. Tänk på att vara ute i god tid eftersom de skogliga rådgivarna har semester.

Läs mer om granbarkborren

Länk till vår granbarkborresida

Länk till Skogsstyrelsens svärmningsövervakning

Länk till Stoppa borrarnas landningssida