Afrikansk svinpest upptäckt i Mellanskogs geografi

Sveriges första fall av afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta kommun i Västmanlands län. Virussjukdomen drabbar grisar och vildsvin och är högst smittsam och dödlig. Däremot drabbar den inte människor eller några andra djurslag. För att förhindra att smittan sprider sig har myndigheterna upprättat en begränsningszon med tydliga restriktioner som förbjuder människor att vistas i skog och mark samt inför förbud mot samtliga skogsåtgärder.

Jordbruksverket har nu ringat in ett område som utgör den begränsade zonen. Mellanskog arbetar för att informera alla våra berörda skogsägare i området och undersöker hur restriktionerna påverkar verksamhet och skogsägare.

Vad kan du som skogsägare göra?

  • Följ restriktionerna och undvik att vistas i skog och mark
  • Följ de senaste uppdateringarna via Jordbruksverkets hemsida. Där hittar du också de riktlinjer som nu gäller i det smittade området. Se även kartor och viktig information om vad envar kan göra för att förhindra smittspridning.
  • Följ också myndighetens råd till allmänheten och jägare att rapportera in eventuella fynd.
    Var uppmärksamma när ni rör er i skog och mark, särskilt runt det aktuella området och i Västmanland. Rapportera fynd av döda vildsvin till SVA på rapporteravilt.sva.se. Tänk på att iaktta stor försiktighet då viruset kan föras vidare genom djurets avföring och blod.

Mellanskog följer myndigheternas arbete med att begränsa smittan och vill göra det vi kan för att bidra.

Medlem inom begränsningszonen eller omnejd?

Mellanskog undersöker nu hur restriktionerna påverkar planerade arbeten inom det berörda området. Kontakta din skogliga rådgivare eller förvaltare vid specifika frågor. För generella frågor om hanteringen av afrikansk svinpest hänvisar vi till Jordbruksverket eller SVA.

Mycket av den information som går ut från Mellanskog till våra medlemmar i det berörda området sker via e-post. Därför understryker vi nu vikten av att samtliga medlemmar, men särskilt de i och omkring begränsningszonen, säkerställer att vi har rätt uppgifter till dem i vårt medlemsregister. Så logga in på medlemswebben och kontrollera att e-post och mobilnummer finns kopplat till ditt medlemskonto.

Inspelning av informationsmöte i Fagersta:

 

Afrikansk svinpests påverkan på skogsbruket, informationsmöte i Fagersta 21/9 from Skogsägarna Mellanskog ek för on Vimeo.