113 miljoner kronor i resultat för Mellanskog

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar ett resultat på 113 Mkr (56,4) före skatt för första halvåret 2019 varav 56,9 Mkr utgörs av utdelning från Setra. Resultatet är en kraftig förbättring jämfört med samma period förra året.

Mellanskogs goda resultat bygger på ett långsiktigt arbete för att skapa god avsättning för våra medlemmars skogsråvara samtidigt som föreningens målmedvetna arbete med utveckling av affär och organisation bär frukt. Mellanskog står allt starkare som förening, alltfler skogsägare väljer att bli medlemmar och virkesvolymen ökar vilket i sin tur förbättrar resultatet. Det känns tryggt att gå ur första halvåret med ett starkt ekonomiskt utfall när konjunkturen nu ser ut att mattas av säger Mellanskogs VD Fredrik Munter.

Fredrik Munter, Vd Mellanskog

Stormen Alfrida

Under andra kvartalet bedrevs ett intensivt arbete för rädda virkesvärde åt de medlemmar som drabbats av stormen Alfrida samt granbarkborrens angrepp. Arbetet med att bekämpa granbarkborren kommer att kräva stora resurser även kommande år.

Höga virkespriser, högre volym och stor efterfrågan på skogsbränsle

Omsättningen för första halvåret blev 1 904 Mkr (1 655 Mkr). Föreningen levererade
2 680 tm3fub (2 577). Rörelseresultatet blev 56,1 Mkr (31,2 Mkr). Ökningen i rörelseresultatet består främst av höga virkespriser, högre volym samt stor efterfrågan på skogsbränsle. Finansnettot uppgår till 56,9 Mkr (25,1). Resultat efter skatt uppgår till 100,7 Mkr (50,3). Periodens kassaflöde uppgick till 243 mkr. Likviditeten är stark och uppgår till 1 389 Mkr.

Resultat och balans

Här finns hela pressmeddelandet inklusive resultat och balans:

Mellanskogs halvårsresultat

1 Mellanskogs ägarandel i Setra motsvarar 49,5% av utestående aktier.
2 m3fub= kubikmeter fast volym under bark

Ytterligare information lämnas av:

Fredrik Munter, Vd Mellanskog. Tfn 010-482 80 01