Verksamhetsberättelse och hållbarhet 2022

”I ett omtumlande världsläge blev 2022 ett rekordår för Mellanskog.”​ Så sammanfattar ordförande Karin Peres och vd Fredrik Munter Mellanskogs verksamhet 2022. Mellanskog publicerar årligen verksamhetsberättelse och beskrivning av hållbarhetsarbetet. För rekordåret 2022 har den titeln Vi får energi i skogen.

2022 var sannerligen ett omtumlande år. Krig i Europa, stora effekter på energimarknaden och en stigande inflation. Förutsättningarna förändrades även i skogen, bland annat har en ändrad tolkning av artskyddslagstiftningen lett till en livlig debatt. Med de enskilda skogsägarna i centrum arbetar Mellanskog för att skapa värden för familjeskogsbruket. Under 2022 genomförde vi exempelvis hela fyra prishöjningar och kan redovisa den största vinsten i föreningens historia.

I publikationen Mellanskogs verksamhetsberättelse och hållbarhetsarbete 2022 kan du läsa mer om vårt arbete under det gångna året. Där kan du med utgångspunkt i ett antal nyckeltal även följa utvecklingen över tid. Vidare kan du fördjupa dig i allt från ekonomiska grundfakta och Mellanskogs arbete för minskade utsläpp, till den ökande andelen tall som planteras samt Mellanskogs bidrag till FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Ta del av publikationen i sin helhet här:
Mellanskogs verksamhetsberättelse och hållbarhetsarbete 2022

Läs mer:
Hög efterfrågan ger rekordresultat för Mellanskog
Mellanskogs policyer