Skogsentreprenörerna tilldelas priset Träkronan

Anna Furness, vd Skogsentreprenörerna och Kolbjörn Kindströmer, ordförande Skogsentreprenörerna. Foto: Skogsentreprenörerna

Mellanskog delar varje år ut priset Träkronan till en aktör som främjar skogsägandet och skogsnäringen på ett föredömligt sätt. Mellanskogs pris Träkronan tilldelas år 2021 Skogsentreprenörerna Ekonomisk Förening. Priset består av ett konstverk av skulptören Jörg Jeschke.

Motiveringen lyder;

”I arbetet för hållbart skogsbruk är Skogsentreprenörerna Mellanskogs trygga bundsförvant. Skogsentreprenörerna spelar en nyckelroll för rådgivning, stöd och utbildning till de många småföretagarna som verkar i skogsbruket. Skogsentreprenörernas höga ambitioner med miljöcertifiering, markskoning och ett allomfattande miljöansvar inger respekt och förtroende. Kunniga och ansvarsfulla entreprenörer är en grundförutsättning för skogsbruk som håller i längden.”

Skogsentreprenörerna är en rikstäckande branschorganisation som erbjuder rådgivning, stöd och utbildning – både till medlemmar och andra aktörer i skogsbruket. Skogsentreprenörerna företräder entreprenörskåren i branschsamarbeten och olika forum som tar ansvar för att vidareutveckla det svenska produktionsskogsbruket.

Mottagare av årets pris tillkännagjordes under Mellanskogs digitala föreningsstämma som ägde rum onsdagen den 19 maj.

Träkronan 2021 av Jörg Jeschke.

För mer information kontakta:
Kolbjörn Kindströmer, ordförande Skogsentreprenörerna, 070-569 30 03
Anna Furness, vd Skogsentreprenörerna, 010-480 47 40
Marie Wickberg, chef kommunikation och näringspolitik Mellanskog, 010-482 80 42