Samverkansprojektet Stoppa borrarna fortsätter 2021

Mellanskog fortsätter under 2021 att samverka i projektet Stoppa borrarna där syftet är att tillsammans bekämpa granbarkborren. Med i det gemensamma arbetet är förutom Skogsstyrelsen även myndigheter, andra skogsägarföreningar, organisationer och skogsbolag.

I projektet sker gemensam kraftsamling kring bekämpningsmetoder, utbildning av skogsägare, övervakning med mera. Projektet pågår mellan åren 2020-2022 och finansieras genom medel som Skogsstyrelsen har fått för hantering av skogsskador.

– Granbarkborren är fortsatt prioriterad för oss på Mellanskog och vi jobbar hårt med att försöka begränsa omfattningen, samarbetet med Stoppa borrarna gör att vi kan samverka och lära av varandra, säger Matts Söderström, skogsbrukschef på Mellanskog och medlem i projektets styrgrupp.

Utmaningarna med granbarkborren under säsongen 2021 kommer att fortsätta och kommer till stor del att avgöras av säsongens väderförhållanden. Utvecklingen går åt rätt håll enligt studier på SLU, men Mellanskogs rekommendation är ändå att planera för stora utmaningar i berörda geografier och hoppas på en inte alltför varm och torr sommar.

Läs mer i Skogsstyrelsens pressmeddelande genom att klicka här.
För att läsa mer om SLU:s uppskattningar inför kommande säsong, klicka här.
Läs mer om granbarkborren på vår hemsida genom att klicka här.