Prisjustering på timmer i vissa geografier

Skogsägarföreningen Mellanskog justerar nu priset på gran- och talltimmer i delar av föreningens geografi.

– Det råder ett överutbud av timmer på marknaden i de aktuella områdena, bland annat på grund av stormen Alfrida och angrepp av granbarkborre, därför genomför vi nu den här förändringen säger VD Sture Karlsson.

Mellanskog väljer i detta marknadsläge att justera ned priserna i vissa geografier med 10 kr/m3to för talltimmer (TT) respektive 30-45 kr/m3to för grantimmer (GT).

Södermanland, södra Örebro och södra Stockholm

GT -45kr
TT -10kr

Norra Stockholm, Uppsala, Västmanland och norra Örebro

GT -30kr
TT -10kr

Södra Värmland

GT -30 kr
TT -10kr

De nya priserna gäller från och med den 20:e maj 2019.

Frågor besvaras av:

Sture Karlsson, VD
010-482 80 01
Marie Wickberg, kommunikationschef 
073-907 17 72