Mellanskog växer och välkomnar Gysinge Skog som medlem

Pressmeddelande: Mellanskog har en bra medlemstillväxt, under juli klättrade medlemsantalet över 26 000 och hösten har visat på ett fortsatt stabilt inflöde av nya medlemmar. En av de senaste medlemmarna i föreningen är Gysinge Skog som nyligen fick sin medlemsansökan beviljad.

Vi är väldigt glada att Gysinge Skog väljer att bli medlem i Mellanskog säger Fredrik Munter, vd för Mellanskog. Alla medlemmar är viktiga för en ekonomisk förening och det är väldigt glädjande att vi uppfattas som ett bra alternativ för både små och stora skogsägare. När föreningen växer blir vi starkare och lönsammare vilket alla medlemmar vinner på.

Fredrik Munter, vd Mellanskog och Vegard Haanaes vd Gysinge Skog.

Vegard Haanaes, vd för Gysinge Skog: För oss var det ett naturligt steg att bli medlem i Mellanskog. Vi känner starkt att vi delar Mellanskogs värderingar och hoppas att vi tillsammans med resten av föreningen kommer att kunna bidra till framtida utveckling för ett starkt skogsbruk i vårt område. Jämfört med andra skogsbolag är vi förhållandevis små, men tillsammans med Mellanskog kan vi påverka marknadssituationen och bidra till ett högre värde på skogsråvaran för alla skogsägare i Mellansverige. Mellanskogs storlek och starka närvaro runt vårt skogsinnehav kommer också att ge effektivitet i arbetet med avverkning, skogsvård och logistik vilket gynnar både Gysinge Skog och övriga medlemmar.

För Mellanskog är det här en spännande situation fortsätter Fredrik Munter. Vi kommer behöva hitta lösningar på frågor som vi inte tidigare ställts inför, t.ex. hur utbytet av skogsbruksinformation mellan Gysinge skog och Mellanskog ska lösas tekniskt samt hur föreningen kan möta medlemmar med stora spridda skogsinnehav.

Gysinge Skog äger cirka 60 000 hektar produktiv skogsmark och bildades 2019 i samband med delningen av Bergvik Skog. Företaget har det mesta av sitt skogsmarksinnehav i Dalarnas-, Uppsala-, Gävleborgs-, Örebro och Västmanlands län men har även skog i Jämtlands-, Hallands- och Kronobergs län. Mellanskog kommer att utföra en större mängd skogsbrukstjänster såsom avverkning, virkesförsäljning, vägåtgärder och skogsvård åt Gysinge skog med start i början av 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Munter, vd Mellanskog, 010-482 80 01
Vegard Haanaes, vd Gysinge Skog 070-221 55 75