Fem miljoner till branddrabbade skogsägare

Skogsägarföreningen Mellanskog har nu fastställt de slutgiltiga virkespriserna för de skogsägare i Härjedalen och Ljusdal som drabbades av bränder under sommaren 2018.

Mellanskog gick tidigt ut med en garantiprislista, men kan nu alltså redovisa de slutgiltiga virkespriserna. Totalt kommer fem miljoner att fördelas till de drabbade skogsägarna.

– Hanteringen av brandskadat virke har gått enligt våra bättre scenarion, det betyder att vi nu har en rejäl slant att fördela ut till de drabbade skogsägarna, det är mycket glädjande och viktigt, säger VD Sture Karlsson.

Tilläggen avser kr/m3fub och ser ut som följer. Slutlikviden kommer att betalas ut till skogsägarna i samband med ordinarie slutredovisning.

Medlem
Tillägg till garantipris
Timmer 75 kr
Klen stolp 50 kr
Bränsleved 50 kr

Icke medlem
Tillägg till garantipris
Timmer 40 kr
Klen stolp 30 kr
Bränsleved 30 kr

Frågor besvaras av;

Sture Karlsson, VD
010-482 80 01

Marie Wickberg, kommunikationschef Mellanskog
073-907 17 72

Brandskadat timmer.