Ceremoni i samband med årsdag av skogsbränder

Idag, 9 augusti, är det ett år sedan räddningsinsatsen för de stora bränderna i norra Hälsingland, förklarades avslutad.

Det var en räddningsinsats där många människor och organisationer tillsammans bidrog till att släcka en av de värsta skogsbränderna i mannaminne. Idag tackades Mellanskog av Länsstyrelsen i Gävleborgs län för insatserna under branden vid en ceremoni i Kårböle skans.

Magnus Ståhl, ordförande i Mellanljusnans Sbo tog emot diplom från landshövding Per Bill tillsammans med Mellanskogs ordförande Karin Perers, tidigare VD Sture Karlsson och vice ordförande i Härjedalens Sbo, Magnus Westfält .

Diplomutdelning. På bilden Karin Perers, ordförande Mellanskog, Per Bill, landshövding Gävleborgs län, Magnus Ståhl, ordförande i Härjedalens skogsbruksområde och Nicklas Bremefors, kommunchef i Ljusdal.

Omfattande efterarbete

Efter räddningsinsatsen tog ett omfattande arbete vid för Mellanskog med att koordinera efterbevakning, ordna statligt stöd för återuppbyggnad av vägar och inte minst att säkra värdet på den brandskadade skogen. Från föreningens sida vill vi rikta ett stort tack till alla medlemmar och anställda som på olika sätt bidrog till att släcka branden och göra det bästa av den efterföljande situationen för de drabbade skogsägarna. Tillsammans är vi starkare.