Stipendium

Elever med anknytning till lantbrukets ekonomiska föreningsrörelse ges här möjlighet att söka vårt stipendium.

Enligt fondens stadgar kan stipendium lämnas till ”Landsbygdsungdom med anknytning till lantbrukets ekonomiska föreningsrörelse inom Mellanskogs verksamhetsområde för vistelse/utbildning vid skogs- och lantbruksskolor, eller för annat motsvarande eller lämpligt utbildningsändamål”.

Mellanskogs verksamhetsområde omfattar Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Gotlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas, Gävleborgs län samt landskapen Härjedalen och Värmland.

Om det för respektive år ”utdelningsbara” beloppet inte räcker till har sökande som går ettårig utbildning eller sista året av flerårig utbildning företräde.