Förhöjd risk för granbarkborreangrepp

Den extremt torra sommaren förra året gjorde att granbarkborren hann svärma i flera omgångar. Risken för granbarkborreangrepp är i år högre än normalt.

Ett grundläggande råd för att förebygga spridning av granbarkborreangrepp är att regelbundet gå ut i skogen och titta efter tecken på skador. Just i år är det extra viktigt då fler rapporter än vanligt om granbarkborreangrepp kommit in till Skogsstyrelsen.

Hela Mellansverige är drabbat av insektens framfart. Extra mycket i södra Örebros län, Sörmland och även i delar av Västmanland, Uppland och Värmland. Ökningen är en direkt följd av fjolårets varma sommar.

Viktigt med tidig upptäckt

När ett granbestånd angrips tar det mellan 6-8 veckor innan nya färdigbildade insekter lämnar träden. Därför är det av största vikt att identifiera angrepp så tidigt som möjligt så att virket hinner tas ut ur skogen, innan nästa generation tar fart. Granbarkborrar angriper framförallt granskog som av olika anledningar är stressad.

Ökad risk efter stormen Alfrida

Direkt efter årsskiftet drog stormen Alfrida in och drabbade stora delar av Mellanskogs geografi, främst delar av Uppland, Stockholms län och Gotland. Stormfälld skog är särskilt utsatt och löper högre risk att angripas av granbarkborre och andra skadeinsekter.

Frisk granskog har en naturlig motståndskraft och klarar ofta angrepp av granbarkborre genom att träden producerar kåda och på så sätt motar bort insekterna.

Så ser du tecknen – spana efter borrmjöl

I vindfällen går det ganska enkelt att lokalisera granbarkborrar. Titta efter högar av borrmjöl ochanvänd kniv eller yxa för att ta bort barken. Under barken framträder insekten och dess gnagda gångar tydligt. På stående skog gäller det att gå nära trädet och titta efter de små ingångshålen som insekterna gör i barken. Intill trädet brukar det också ligga brunt borrmjöl.

Flera olika arter av barkborre

Det finns cirka 90 olika arter av barkborre. Inom Mellanskogs geografi är det framförallt två av dem som orsakar störst skada; den sextandade och den åttatandade granbarkborren. De går att identifiera genom att titta längst bak på vingarna som har sex respektive åtta tänder.

Angrepp påverkar virkesvärdet

Granbarkborreangrepp påverkar snabbt virkesvärdet. På bara några få veckor kan det gå från att vara högkvalitativt sågtimmer till att sorteras som massaved eller bränsleved. Det kan bli fråga om hundratals kronor per kubikmeter i värdeminskning. Det går i vissa fall att rädda virkesvärdet genom att göra en snabb avverkningsinsats. Skogsstyrelsen kan ge dispens på avverkningsanmälningar till följd av skadeangrepp.

Mellanskog samverkar tillsammans med Skogsstyrelsen och flera andra aktörer inom skogsnäringen för att gemensamt förebygga granbarkborre- och andra insektsskador.

Granbarkborren gnager gångar under barken.

Mer om granbarkborren och metoden sök och plock

Skogsstyrelsens hemsida finns mer information om granbarkborren. Läs gärna beskrivningen om sök och plock, en metod där skadade träd söks upp och snabbt forslas bort från skogen. Metoden tillämpas av Mellanskog.

Så kan du själv förebygga spridning av angrepp

  • Gå ut i skogen och titta efter granbarkborreangrepp.
  • Titta efter angrepp både i vindfällen och på stående skog.
  • Registrera angrepp direkt i medlemsappen
  • Avverka angripen skog.
  • Ta kontakt med din skogsinspektor på Mellanskog för att få råd.

Registrera angrepp i medlemsappen

Alla Mellanskogs medlemmar har tillgång till medlemsappen. I den kan du själv enkelt registrera eventuella insektsangrepp eller vindfällen. Så här gör du:

1. Logga in på medlemsappen (hämtas via AppStore eller GooglePlay, sök fram ”medlemsappen” och hämta den).
2. Klicka på Min skog
3. Panorera i kartan till det ställe du vill markera.
4. Använd symbolerna för insektsangrepp respektive vindfälle och markera i kartan.