Så blir ditt skogsbruk lönsammare

Det finns många fördelar med ett medlemskap i Mellanskog. Med skogsägaren i centrum jobbar vi hårt för att du ska få bra betalt för ditt virke. Hos oss får du skoglig rådgivning och hjälp med uppdrag som avverkning, röjning och gallring. Du får även tillgång till digitala redskap som vår populära medlemsapp. Vi arbetar dessutom aktivt för att skapa bättre villkor för familjeskogsbruket. Allt detta gör ditt skogsbruk lönsamt – både idag och i framtiden.

Skogsbruk på dina villkor

Vi är inte ett skogsbolag. Vi är en skogsägarförening och en kooperation som ägs av 27 600 medlemmar. Som medlem får du tillgång till personlig skoglig rådgivning och hjälp med dina skogliga åtgärder med utgångspunkt i just din skogsfastighet. Mellanskogs personal finns alltid nära till hands och är lätt att nå. Vi är inte bara en partner när du vill sälja virke, din skogliga rådgivare hjälper dig med alla frågor som rör ditt skogsägande så att du kan bedriva det skogsbruk som passar dig. Eftersom vi ägs av våra medlemmar har vi alltid ditt bästa framför ögonen. Dessutom; som aktiv medlem har du möjlighet att vara med och dela på en eventuell vinst.

Ett brett utbud av tjänster

Vi erbjuder en rad olika tjänster så som avverkning, gallring, röjning, markberedning, sådd och plantering. Du kan även teckna en skogsskötselplan som ger förslag på åtgärder skräddarsydda för just din skog. Har du inte tid eller möjlighet att sköta din fastighet själv finns dessutom Mellanskogs skogsgårdsavtal. Det innebär att vi sköter din skog, precis som du vill, samtidigt som du kan ägna dig åt annat.

Om katastrofen kommer stöttar vi självklart dig som medlem. Vid exempelvis skogsbränder, stormar och granbarkborreangrepp tar Mellanskog en aktiv roll för att hjälpa drabbade skogsägare.