. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Lavskrika
Pressmeddelande 6 OKT 2017

Skogsägare välkomnar dom om lavskrika

Mark- och miljödomstolen meddelade idag dom i det så kallade Lavskrikemålet. Domstolen ger skogsägarna rätt och upphäver Skogsstyrelsens förbud. Ett dubbelfel har begåtts av myndigheterna, som varken har följt principerna i bombmurklemålet eller sett till att rätt myndighet har gjort prövningen.

Målet handlar om huruvida det var rätt av Skogsstyrelsen att förbjuda skogsbruk hos några skogsägare i Hälsingland som har fågelarten lavskrika i sin skog. Skogsägarrörelsen anser att målet är principiellt viktigt för skogsnäringen och därför har Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och skogsägarföreningen Mellanskog bistått två av skogsägarna i processen.

Domstolen menar nu att frågan måste hänskjutas till Länsstyrelsen och att Länsstyrelsen i sin bedömning ska utgå från det nyligen avgjorda målet i Mark och Miljööverdomstolen, kallat Bombmurklemålet. Det innebär att en proportionalitetsbedömning ska göras och att dispens ska ges när pågående markanvändning avsevärt försvåras.

Ett stort steg i rätt riktning

Skogsägarrörelsen välkomnar dagens dom och menar att den är ett stort steg i rätt riktning för alla skogsägares möjlighet att bruka sin skog. Domen är en tydlig markering för äganderätten. Staten får inte göra så långtgående inskränkningar att skogsbruk blir omöjligt, om inte ersättning ges.

- Det är mycket glädjande för alla skogsägare att domstolen klargör att Skogsstyrelsen överskridit sina befogenheter när man förbjudit avverkningarna. Domstolen slår nu fast att myndigheterna i sin tillämpning av lagar och förordningar inte längre kan bortse från grundlagens egendomsskydd, säger Sven Erik Hammar ordförande för LRF Skogsägarna.

- Vi välkomnar dagens dom. Det är en stark signal om att skogsbruk är viktigt för liv och företagande på landsbygden och för Sveriges ekonomi. Det är tydligt att markägarnas rättigheter ska väga tungt, säger Karin Perers ordförande i Mellanskog.

Kräver att artskyddsförordningen görs om

Skogsägarrörelsen beklagar att domstolen inte tar ställning till om avverkningen är tillåten enligt artskyddsförordningen eller inte.

Domen illustrerar hur dåligt fungerande nuvarande artskyddsförordning är – och Skogsägarrörelsen kräver nu att artskyddsförordningen omgående görs om.

Domen kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen.

Frågor besvaras av:

Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna
070-691 14 52

Karin Perers, ordförande för Mellanskog
Kontakt via Marie Wickberg, kommunikationschef på Mellanskog
073-907 17 72

---------------
Foto lavskrika: Lars Göran Abrahamsson, Scandinav.se

Med Mellanskog nr 4
4 OKT 2017
Höstnumret av Med Mellanskog är här
Visste du att över tre miljoner svenskar har ett efternamn med anknytning till naturen? Hade du koll på att Europas area till 41 % består av skog? Och är du möjligen bekant med häxan Aska Etter? Svaren på dessa frågor hittar du förstås i senaste numret av Med Mellanskog. I detta höstnummer har vi...Läs mer
Brandvirke Mellanskog
Pressmeddelande 21 SEP 2017
Nu är brandvirket slut
Det har gått tre år sedan den stora skogsbranden i Västmanland. Igår lämnade den sista lastbilen med brandskadat virke Mellanskogs uppsamlingsplats. - Nu har vi skickat Mellanskogs sista lastbil och stänger ett tungt kapitel i Västmanlands historia. På brandområdet växer nu gröna plantor och ny...Läs mer
20 SEP 2017
Regeringen äventyrar skogspolitiken
Skogspolitiken har sedan början av 1990-talet utgått från frihet under ansvar. Då fanns en förväntan om att skogsägarna skulle använda sin frihet att sköta om sina skogar på ett hållbart sätt. Drygt 20 år senare har vi fått ett kvitto på att modellen fungerar. Läs vidare i detta uttalande av 2017...Läs mer
Pressmeddelande 6 SEP 2017
Starkt resultat och högre omsättning för Mellanskog
Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar ett rörelseresultat på 35,4 Mkr för första halvåret 2017. Resultatet är en förbättring jämfört med samma period förra året. Tillsammans med utdelningen från sågverkskoncernen Setra blir resultatet efter skatt 78,6 Mkr. Det är ett starkt resultat som bygger...Läs mer
Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... Nästa 

Nyheter från Skogssverige.se