. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Metoo-rörelsen och skogsbranschen
15 MAJ 2018

"Vi är långt ifrån färdiga"

Det har nu gått drygt ett halvår sedan metoo-rörelsen slog till med full kraft. När det gäller skogsbranschen har en tystnadskultur brutits, det menar Mellanskogs kommunikationschef Marie Wickberg.

Hur har metoo-rörelsen påverkat skogsbranschen?

- Framförallt tror jag att man har brutit en tystnadskultur. Problemen har funnits under lång tid, stora delar av dem finns fortfarande kvar, men nu pratar vi om det och det ger oss större möjlighet att göra något åt saken.

Hur har rörelsen påverkat Mellanskog?

- Vi har pratat länge om att genus och jämställdhet är viktiga frågor för både den interna kulturen i föreningen och i våra affärer. Jag tror att #metoo är en väldigt nyttig påminnelse om att vi är långt ifrån färdiga. Även hos oss finns problem och det är bara att kavla upp ärmarna.

Vad vidtar Mellanskog för åtgärder när det gäller diskriminering och trakasserier?

- Egentligen handlar det mycket om att använda de verktyg vi redan har. Vi behöver arbeta både med det som lagen kräver, men även med ledarskap, kultur och kunskap. Till vår hjälp har vi policys mot trakasserier, systematiskt likabehandlingsarbete, arbete med värdegrunden och mycket annat. Mellanskog har också en kommitté för likabehandling, som arbetar vidare med frågan.

Marie Wickberg, kommunikationschef Mellanskog
Marie Wickberg

Hur ska vi få fler kvinnor till skogsbranschen?

- Vi behöver fortsätta att skapa en kultur som är inkluderande och tillåtande för att vi är olika. Det kan handla om kvinnor, men lika gärna om män som går utanför de vanliga normerna.

Varför är det viktigt?

- Väldigt mycket forskning visar på att företag med mångfald är mer framgångsrika och lönsamma. Ett annat skäl är att skogsägarna är olika och har olika krav på oss som möter dem.

Hur arbetar Mellanskog för att detta inte ska bli något som bara är aktuellt under en begränsad period?

- Mellanskog har regler och rutiner för hur man ska hantera ärenden som handlar om sexuella trakasserier. Vi har en likabehandlingskommitté och ett systematiskt arbete med arbetsmiljön. Men viktigast av allt är vår värdegrund. Det är vårt verktyg i vardagen för att skapa ett klimat på jobbet där alla trivs och där vi har ramar för vad som är okej och inte.

Pressmeddelande 8 MAJ 2018
Nu går budkavlen för skogen
Mellanskogs föreningsstämma är första anhalten för skogsägarrörelsens budkavle inför valet. Budskapet bygger på tre grundläggande principer som tillsammans avgör om Sveriges skogsägare ska kunna leverera sitt erbjudande. Budkavle för skogen - uttalande från Mellanskogs föreningsstämma 2018 - Vi...Läs mer
Mellanskog
Pressmeddelande 8 MAJ 2018
Stabilt kvartalsresultat för Mellanskog
Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för första kvartalet 2018. Rörelseresultatet blev 19,1 Mkr och minskade något jämfört med samma period föregående år. I huvudsak beror detta på svåra väderförhållanden i kombination med kapacitetsbrist på transportsidan. – Det här är ett...Läs mer
Mellanskog och GDPR
4 MAJ 2018
Dina personuppgifter är trygga hos Mellanskog
EU har antagit ett nytt regelverk kring hur personuppgifter får behandlas. Dataskyddsförordningen eller GDPR som den också kallas, ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL) och börjar gälla den 25:e maj. I samband med detta har Mellanskog antagit en ny policy kring behandling av...Läs mer
Mellanskog höjer virkespriset
Pressmeddelande 4 APR 2018
Höjda priser ger starkare skogsägare
Mellanskog genomför nu en prishöjning på barr- och granmassaved och höjer samtidigt grundpriset på timmer. Efterfrågan på skogsråvara är hög och syftet med prishöjningen är att stärka skogsgårdens lönsamhet. - Det är rätt läge för en prishöjning nu, Mellanskog står stark som förening och...Läs mer
Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... Nästa 

Nyheter från Skogssverige.se