. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Pressmeddelande 15 NOV 2017

Ett starkt kvartalsresultat för Mellanskog

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar ett rörelseresultat på 31 miljoner kronor för perioden januari-september, jämfört med 21,7 miljoner kronor för samma period förra året.

- Större volym och ett effektivare arbetssätt är några hörnstenar i det goda resultatet. Det känns jätteroligt att vi nu är på väg att bygga en riktigt stark förening, säger Sture Karlsson, Vd på Mellanskog.

Högre volym driver rörelseresultatet

Omsättningen för första nio månaderna blev 2 224 Mkr (2 102). Föreningen levererade 3 482 tm3fub (3 279). Rörelseresultatet blev 31,0 Mkr (21,7). Ökningen i rörelseresultatet består främst av högre volym samt något förbättrad marginal i virkesaffären. Finansnettot uppgår till +54,5 Mkr (-3,5), ökningen beror i huvudsak på utdelning från intresseföretag. Resultat efter skatt uppgår till 77,6 Mkr (15,3).

Periodens kassaflöde uppgick till -69,7 mkr. Investeringar av överskottslikvid i finansiella placeringar påverkar kassaflödet under perioden. Perioden visar samtidigt en stark rörelsekapitalutveckling samt positiv inlåning från medlemmar. Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar var 972 Mkr vid periodens slut.

Setra Group

Setra redovisar ett positivt rörelseresultat om 107 Mkr (86). Koncernens finansiella ställning är stark även efter att utdelning har lämnats till aktieägarna med 100 Mkr under perioden. Koncernens nettoskuldsättningsgrad vid periodens utgång uppgick till 1 (6) procent. Mellanskogs ägarandel i Setra motsvarar 49,5% av utestående aktier.

Resultat- och balansräkning

Här hittar du hela pressmeddelandet inklusive resultat- och balansräkning:

Ett starkt kvartalsresultat för Mellanskog

M3fub = kubikmeter fast volym under bark

Ytterligare information lämnas av:

Sture Karlsson, Vd Mellanskog. Tfn 010-482 80 01

Sture Karlsson
Sture Karlsson

28 JAN 2016
Miljönytta som fungerar
Att lämna kvar grupper av träd när skogen avverkas är en form av naturhänsyn som fungerar. Dessa dungar hjälper många arter att överleva tiden tills ny skog har växt upp. Ytorna måste dock vara stora om gammelskogens arter ska klara sig, men även små ytor fyller en viktig funktion. Det slår SLU...Läs mer
Mellanskog arbetar för att få en mer jämställd bransch.
17 JAN 2016
Mellanskog vill öka jämställdheten
38 procent av Sveriges skogsägare är kvinnor, vilket även stämmer väl överens med fördelningen mellan könen bland Mellanskogs medlemmar. Ändå är skogssektorn långt ifrån jämställd. En bit i pusslet för att ändra på det är boken ”Den öppna skogen: kön, genus och jämställdhet i skogssektorn” som...Läs mer
8 JAN 2016
Börje Lagerquist har gått bort
Mellanskog har sorg. Vår tidigare ordförande Börje Lagerquist har lämnat jordelivet. Börje Lagerquist var en innovatör, som förnyade synsätt och organisation inom svensk skogsägarrörelse. Kreativt och konstruktivt bidrog han till bildandet av nuvarande Mellanskog, till bildandet av...Läs mer
4 JAN 2016
Mellanskog värmer
När snö och kyla börjar sprida sig över landet uppskattar man att det är varmt inomhus. Skogen är en viktig källa till uppvärmning, både i form av ved och flis. Staffan Dalbrink, biobränslechef på Mellanskog, har länge sett fram emot att det ska bli kallt; - Mellanskog levererar bioenergi till...Läs mer
Föregående ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... Nästa