. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Pressmeddelande 15 NOV 2017

Ett starkt kvartalsresultat för Mellanskog

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar ett rörelseresultat på 31 miljoner kronor för perioden januari-september, jämfört med 21,7 miljoner kronor för samma period förra året.

- Större volym och ett effektivare arbetssätt är några hörnstenar i det goda resultatet. Det känns jätteroligt att vi nu är på väg att bygga en riktigt stark förening, säger Sture Karlsson, Vd på Mellanskog.

Högre volym driver rörelseresultatet

Omsättningen för första nio månaderna blev 2 224 Mkr (2 102). Föreningen levererade 3 482 tm3fub (3 279). Rörelseresultatet blev 31,0 Mkr (21,7). Ökningen i rörelseresultatet består främst av högre volym samt något förbättrad marginal i virkesaffären. Finansnettot uppgår till +54,5 Mkr (-3,5), ökningen beror i huvudsak på utdelning från intresseföretag. Resultat efter skatt uppgår till 77,6 Mkr (15,3).

Periodens kassaflöde uppgick till -69,7 mkr. Investeringar av överskottslikvid i finansiella placeringar påverkar kassaflödet under perioden. Perioden visar samtidigt en stark rörelsekapitalutveckling samt positiv inlåning från medlemmar. Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar var 972 Mkr vid periodens slut.

Setra Group

Setra redovisar ett positivt rörelseresultat om 107 Mkr (86). Koncernens finansiella ställning är stark även efter att utdelning har lämnats till aktieägarna med 100 Mkr under perioden. Koncernens nettoskuldsättningsgrad vid periodens utgång uppgick till 1 (6) procent. Mellanskogs ägarandel i Setra motsvarar 49,5% av utestående aktier.

Resultat- och balansräkning

Här hittar du hela pressmeddelandet inklusive resultat- och balansräkning:

Ett starkt kvartalsresultat för Mellanskog

M3fub = kubikmeter fast volym under bark

Ytterligare information lämnas av:

Sture Karlsson, Vd Mellanskog. Tfn 010-482 80 01

Sture Karlsson
Sture Karlsson

29 NOV 2016
Årets sista nummer av medlemstidningen
Årets sista nummer av Med Mellanskog är ute. Har du inte redan fått tidningen i brevlådan kan du läsa den här på hemsidan. Skogsägarbesöket Går denna gång till Bengt-Göran och Gudrun Eriksson utanför Närkesberg. Aktiva skogsägare men som också driver lammproduktion. Ansvarsfullt skogsbruk Vi...Läs mer
Pressmeddelande 22 NOV 2016
Mellanskogs yttrande om Sveriges första nationella skogsprogram
Skogsägarföreningen Mellanskog välkomnar initiativet till ett nationellt skogsprogram. Programmet kan bli ett väsentligt verktyg för att förverkliga målet om det biobaserade samhället – ett samhälle i samklang med naturen. Vi glädjer oss åt regeringens intentioner att ”Skogen – det gröna guldet –...Läs mer
27 OKT 2016
Näringsdepartementet besökte Mellanskog
Tillsammans med LRF Skogsägarna träffade Mellanskog igår representanter från Näringsdepartementet för att samtala om systemtillsyn och skogspolitik. Besöket startade i skogarna strax utanför Uppsala där Mellanskog inledde med att redogöra för, och praktiskt visa hur skogsägarföreningen arbetar med...Läs mer
Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... Nästa