Köp råvara till vedproduktion

Vi har nu stängt formuläret för anbud. Nästa anbudsomgång sker våren 2024.

Det finns en stor efterfrågan på ved i Mellansverige och Mellanskog får varje år in många förfrågningar. Från och med våren 2023 kommer Mellanskog sälja ved genom ett anbudsförfarande, där du som köpare lägger bud på en definierad volym björkmassaved. Anbudsförfarandet ersätter all annan vedförsäljning inom Mellanskog. Vi genomför detta för att skapa gynnsamma förutsättningar för fler av landsbygdens vedföretagare.