Köp råvara till vedproduktion

Är du intresserad av att köpa ved av Mellanskog? Varje år säljer vi en stor volym ved, framför allt björkved, till mindre vedföretagare på landsbygden. På denna sida finns ett formulär där du som köpare enkelt meddelar ditt intresse.

Det finns en stor efterfrågan på ved i Mellansverige och Mellanskog får varje år in många förfrågningar. Från och med våren 2023 kommer Mellanskog sälja ved genom ett anbudsförfarande, där du som köpare lägger bud på en definierad volym björkmassaved. Anbudsförfarandet ersätter all annan vedförsäljning inom Mellanskog. Vi genomför detta för att skapa gynnsamma förutsättningar för fler av landsbygdens vedföretagare.

När du fyllt i och skickat in formuläret nedan kommer du inom kort att få återkoppling från oss. Notera att anbuden behöver vara Mellanskog tillhanda senast den 31 maj 2023.

Klicka här för att läsa vanliga frågor och svar om Mellanskogs vedförsäljning.