. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Sådd

Föryngring med sådd kan vara ett ekonomiskt sätt att skapa täta ungskogar.

Men sådder är mer känslig för väderleken än planteringar, och risken för misslyckanden är därför större. Chansen att sådden lyckas ökar om man har en bra markberedd såbädd och använder frö av god kvalitet. Sådd används mest för tall men är också en utmärkt föryngringsmetod för contortatall.

Passar bäst på mark med blåbärstyp

Är du intresserad av sådd ska du tänka på att det passar bäst på frisk mark med blåbärstyp eller magrare marker med lägre/sämre vegetationstyp. Torr mark med grovkornig jord och ståndorter med finkornig jord bör du undvika.

Sådd lyckas i regel bäst i norra delarna av Mellanskogs verksamhetsområde, i de södra delarna blir det ofta problem med för kraftigt gräsuppslag. Vill du vara på säkra sidan kan sådden kombineras med fröträdsställning.

Sådd ger täta ruggar med plantor

En lyckad sådd ger täta ruggar med plantor som måste röjas redan på plantstadiet. I gengäld kan den tätväxande såddskogen få bra kvistkvalitet och bättre rotsystem än efter plantering.

Blåbärsris

Kunskap direkt hittar du mer information om sådd som föryngringsmetod.