. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Markberedning

Markberedning är gynnsam i de flesta föryngringar. I självföryngringar gror fröna lättare och de späda groddplantorna får bättre miljö.

Vid plantering gynnas plantan av högre marktemperatur, mindre risk för frost- och insektsskador och mindre konkurrens från vegetationen. På alltför steniga och blockrika marker kan resultatet bli otillfredsställande. Där bör markberedning inte göras. På övriga marker är markberedning en viktig förutsättning för att få en god föryngring.

Anpassning efter hur marken ser ut

Markberedningen ska göras något olika beroende på om man syftar till naturlig föryngring eller plantering. Den ska också anpassas efter markens beskaffenhet. På torra marker med tunt humuslager ska markberedningen göras försiktigt. Är humuslagret tjockt behövs en kraftig markberedning med harv eller högläggare.

Hänsyn till natur- och kulturlämningar

När Mellanskog anlitar enskilda entreprenörer eller företag för markberedning ställer vi kraven på kunskap om och teknisk utrustning för en markberedning som lämpar sig på den enskilda föryngringsytan. Markberedningen ska också ske på ett sätt som tar hänsyn till naturmiljön och eventuella kulturlämningar.

Video - tips för plantering

I denna film berättar vi om fördelarna med markberedning.