. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Tvångsinlösen av mark

Tillgången till skogsmark kan många gånger vara avgörande för både samhällsutvecklingen och för den enskilde näringsidkaren.

Samhället har möjlighet att tvångsvis ta mark i anspråk eller göra inskränkningar i hur marken får användas. Det finns olika anledningar till att marken ska övertas för att tillgodose det allmännas intresse. Ofta handlar det om att mark behövs för att bygga bostäder, för infrastruktur, för att skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer, m.m.

Utsatt som skogsägare

Som skogsägare är man mån om sitt skogsinnehav och man kan ofta känna sig mycket utsatt eller utlämnad när tvångsinlösen blir aktuellt. För den enskilde markägaren kan detta få stora negativa konsekvenser. Därför är det viktigt att man som markägare dels får chans att göra sin röst hörd, dels ser till att ersättningsfrågan och andra praktiska detaljer hanteras på ett professionellt och respektfullt sätt från samhällets sida.

Med Mellanskogs Intrångspaket får du:

  • Rådgivning kring intrång, rättigheter och hur pricessen brukar se ut
  • Bedömning av rimliga ersättningsnivåer
  • Juridiskspecialisthjälp vid förhandlingar och processer
  • Möjlighet att låta din skogsinspektor att förlja ärendet om du så önskar
  • Experthjälp i dialogen med motparten.

 

Medlemspris: Löpande pris/timme
(Observera att ofta innebär intrångsärenden att du som markägare inte betalar för kostnaden för jurist/specialist. Detta beror på att motparten betalar skäliga ombudskostnader. I dessa fall faktureras motparten en timkostnad istället för skogsägaren. Stäm av detta innan du tar ställning till om ärendet ska påbörjas.)

Kontakta din skogsinspektor eller ring 010-482 80 00 om du vill veta mer.

Tvångsinlösen kan skapa en känsla av utsatthet hos skogsägaren.

Med Mellanskogs Intrångspaket får du den hjälp du behöver via LRF Konsults jurister om du drabbats av ett intrångsärende.