Hänsyn till forn- och kulturlämningar

Skogsbranschen har enats om riktlinjer för hänsyn till forn- och kulturlämningar i skogsbruket.

Mellanskog, liksom hela skogsbruket står bakom riktlinjerna och ambitionen att förbättra hänsynen.Framtagandet av riktlinjerna har drivits av Skogforsk tillsammans med skogsbruket och med stöd av Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna.

Branschgemensamma riktlinjer för hänsyn till forn- och kulturlämningar i skogsbruket

 En gammal stenmur är ett exempel på en kulturlämning.