Julnummer med tema ”det gröna guldet”

Nu finns vår medlemstidning, Med Mellanskog, ute för läsning. I detta julnummer kan du läsa om framställning av pyrolysolja, hypen kring KL-trä och även få tips på hur du bygger en egen julgran.

Vårt gröna guld kan bidra stort i omställningen från fossilt till förnybart. Allt som idag görs av olja går också att framställas av skog. Men skogen kommer inte att räcka till allt och vi kommer att behöva göra smarta val när det gäller vilka produkter vi ska satsa på i framtiden. Läs mer om detta i en framtidsspaning av Maria Hollander, VD på Paper Province.

Vidare på temat ”det gröna guldet” har vi besökt Setras fabrik för korslimmat trä i Långshyttan. KL-trä är både kostnadseffektivt och klimatsmart och den globala efterfrågan på materialet väntas fortsätta öka de närmaste åren.

Skogsråvara viktig för transportsektorn

Den svenska transportsektorn ska till 2030 ha minskat sina koldioxidutsläpp med 70 procent. Läs mer om hur det ska gå till i en artikel om biodrivmedel och skogens avgörande roll. Vi har också pratat med Setra och Preem om deras storsatsning vid Kastets sågverk i Gävle. Vid anläggningen ska sågspån bli till bensin och man planerar en årlig produktion av cirka 25 000 ton pyrolysolja.

Prima eller sekunda

Till sommaren klassas massaveden om och hela traven kommer att bedömas som prima eller sekunda. Begreppet vrakandel försvinner helt, vi reder ut den nya klassningen på sidan 14.

Slutligen får du lära dig att pyssla fram din egen gran av kvistar som blivit kvar på ett hygge.

Detta och mer därtill i vårt julnummer av Med Mellanskog.

Läs tidningen direkt, klicka här.

God läsning önskar redaktionen!

Tidning och adventsljusstake

Pressmeddelande: Mellanskog höjer priset på lövmassaved

Skogsägarföreningen Mellanskog justerar nu priset på lövmassaved. Nytt grundpris på björk blir 300 kr/m3fub, ingående asp höjs till 240 kr/ m3fub.

Priset justeras med hänvisning till rådande marknadsförutsättningar. Höjningen bidrar till stärkt lönsamhet i medlemmarnas gallring.

Tidigare grundpris på björkmassaved i Mellanskogs geografi var 265-270 kr/m3fub. Med justeringen blir grundpriset enhetligt inom hela Mellanskogs geografi. För ingående asp var tidigare pris 225 kr/m3fub.

För mer information kontakta:

Sture Karlsson, VD Mellanskog
010-482 80 01

Marie Wickberg, Kommunikationschef Mellanskog
073-907 17 72


Nyhetsarkiv