Mellanskog höjer priset på massaved och grot

Nu höjer Mellanskog priset på gran- och barrmassaved. Höjningen är 20 kronor/m3fub i hela Mellanskogs område. Mellanskog höjer också priset på grot i stora delar av verksamhetsområdet.

Sommaren och vinterns extrema väder har inneburit utmaningar för produktionen, samtidigt finns en kontinuerligt hög efterfråga på råvara från industrin.

– Vi håller tempot uppe och kommer att fortsätta att leverera stora volymer till industrin, därför höjer vi nu priset på både massaved och grot. Det stärker skogsägarna och driver marknaden framåt, säger Sture Karlsson, VD för Mellanskog.

Prishöjningen gäller nytecknade kontrakt från och med 1 september 2018.

Leveransvirke som transportanmäls efter 1/9 får det nya priset.

Prishöjningen för grot gäller levererade volymer till kund eller terminal från och med 1 september. Prishöjningen på grot varierar i Mellanskogs geografi, genomsnittlig prishöjning är 10 kr/Mwh.

Ytterligare information lämnas av:

Sture Karlsson, VD Mellanskog
010-482 80 01

“Vi är långt ifrån färdiga”

Det har nu gått drygt ett halvår sedan metoo-rörelsen slog till med full kraft. När det gäller skogsbranschen har en tystnadskultur brutits, det menar Mellanskogs kommunikationschef Marie Wickberg.

Hur har metoo-rörelsen påverkat skogsbranschen?

– Framförallt tror jag att man har brutit en tystnadskultur. Problemen har funnits under lång tid, stora delar av dem finns fortfarande kvar, men nu pratar vi om det och det ger oss större möjlighet att göra något åt saken.

Hur har rörelsen påverkat Mellanskog?

– Vi har pratat länge om att genus och jämställdhet är viktiga frågor för både den interna kulturen i föreningen och i våra affärer. Jag tror att #metoo är en väldigt nyttig påminnelse om att vi är långt ifrån färdiga. Även hos oss finns problem och det är bara att kavla upp ärmarna.

Vad vidtar Mellanskog för åtgärder när det gäller diskriminering och trakasserier?

– Egentligen handlar det mycket om att använda de verktyg vi redan har. Vi behöver arbeta både med det som lagen kräver, men även med ledarskap, kultur och kunskap. Till vår hjälp har vi policys mot trakasserier, systematiskt likabehandlingsarbete, arbete med värdegrunden och mycket annat. Mellanskog har också en kommitté för likabehandling, som arbetar vidare med frågan.

Marie Wickberg, kommunikationschef Mellanskog
Marie Wickberg

Hur ska vi få fler kvinnor till skogsbranschen?

– Vi behöver fortsätta att skapa en kultur som är inkluderande och tillåtande för att vi är olika. Det kan handla om kvinnor, men lika gärna om män som går utanför de vanliga normerna.

Varför är det viktigt?

– Väldigt mycket forskning visar på att företag med mångfald är mer framgångsrika och lönsamma. Ett annat skäl är att skogsägarna är olika och har olika krav på oss som möter dem.

Hur arbetar Mellanskog för att detta inte ska bli något som bara är aktuellt under en begränsad period?

– Mellanskog har regler och rutiner för hur man ska hantera ärenden som handlar om sexuella trakasserier. Vi har en likabehandlingskommitté och ett systematiskt arbete med arbetsmiljön. Men viktigast av allt är vår värdegrund. Det är vårt verktyg i vardagen för att skapa ett klimat på jobbet där alla trivs och där vi har ramar för vad som är okej och inte.

(mer…)