Hej medlem! Välkommen till Skogstorget!

Logga in på Skogstorget

Skogstorget är Mellanskogs nya digitala plattform utformad för skogsägare. Med Skogstorget får du en tydlig överblick över ditt skogsinnehav och kan enkelt hantera ditt skogsägande. Skogstorget har alltid öppet – i telefonen, på läsplattan, i datorn. Du kan till exempel beställa tjänster, se aktuell data från den egna skogen och hantera ekonomiska spörsmål.

Som medlem i Mellanskog kan du ta del av Skogstorget redan nu. Plattformen kommer att utvecklas över tid med tjänster och funktioner för att möta skogsägarens behov – allt som har med din skog att göra kort och gott.

Välkommen att ta en tur på beta.skogstorget.se!