Berätta om ditt skogsägande

Vad är viktigt för dig i ditt skogsägande? Och hur kan en skogsägarförening som Mellanskog bli bättre på att möta just dina behov när det kommer till brukandet av din skog? Var med och påverka vårt arbete genom att delta i en studie, du behöver inte vara medlem för att medverka.

Vi är en kooperation som ägs av våra medlemmar, därför står den enskilda skogsägaren och familjeskogsbruket alltid i centrum för vår verksamhet. Nu vill vi lära oss mer om de drivkrafter och behov som du som skogsägare har idag, och i framtiden. Vi har därför startat ett projekt med syftet att ännu bättre förstå och därmed möta dina och andra skogsägares önskemål och behov.

Så går det till

Vi söker dig som vill dela med dig av dina erfarenheter i en intervju. Anmäler du ditt intresse, och blir utvald att medverka, blir du intervjuad på en tisdag, torsdag eller fredag under perioden 1/11 – 25/11 2022.

Intervjun tar 45-60 minuter och genomförs antingen hos dig, på lämplig plats i Uppsala eller via videomöte.

Vi kommer att kontakta dig för att boka specifik tid och plats. Rekrytering kommer att ske löpande från och med den 19/10.

Som tack för att du deltar ges en ersättning i form av två biobiljetter.

Anmäl att du vill delta genom att fylla i nedanstående enkät:
Anmälan till studie om skogsägarbehov

Så kommer resultatet att användas

Vi kommer att intervjua cirka 25 skogsägare och resultatet från ditt deltagande kommer att behandlas anonymt i våra analyser. Insikter som vi får när vi sammanställt och bearbetat materialet kommer att användas i utvecklingen av Mellanskogs verksamhet och framtida erbjudanden till våra medlemmar och andra skogsägare. Resultatet av intervjuerna kommer att bearbetas och sammanställas i en rapport som kommer att delges Mellanskogs föreningsstyrelse och ledning samt projektmedarbetare i berörda utvecklingsprojekt. I kondenserad form kommer insikter från intervjuerna delges medarbetare och förtroendevalda i Mellanskog. Eventuellt kommer materialet också att användas i samarbete med andra skogsägarföreningar.

Vi kan komma att vilja använda citat från intervjun, men vi anger inga namn eller andra uppgifter som gör att citatet kan kopplas till dig som person.

Så hanteras råmaterial och information

Vi spelar inte in intervjun, men gör en sammanställning av det som sagts. Råmaterialet har enbart projektgruppen för den här undersökningen tillgång till. Efter att studien är genomförd slängs råmaterialet. Alla anteckningar kommer att anonymiseras innan det analyseras och sammanställs.

Har du frågor kring intervjun eller projektet får du gärna kontakta projektledaren Alisa Di Lorenzo som finns tillgänglig på kontorstider på alisa.dilorenzo@mellanskog.se eller 010-482 80 54