Om du inte är nöjd med din affär med Mellanskog

Vi vill verkligen att du ska vara nöjd! Men om något gått fel och du inte är nöjd med resultatet efter att vi hjälpt dig i din skog eller efter att vi har köpt ditt virke är det viktigt att du berättar det för oss. Då kan vi tillsammans reda ut vad som kan ha gått snett och om Mellanskog ska kompensera dig.

Skogsinspektor på Mellanskog, illustrerad bild

Tydlighet är viktigt för att undvika missförstånd. För att göra våra affärsrelationer så tydliga som möjligt utgår vi alltid ifrån det skriftliga avtal som finns vid alla affärer.

Börja med att prata med din skogliga rådgivare

Våra skogliga rådgivare finns till för att hjälpa dig med ditt skogsbruk på dina villkor. Om du är missnöjd är det viktigt att du berättar det för din skogliga rådgivare så fort som möjligt. Om du har fått en faktura eller en avräkningsnota från Mellanskog framgår det vilken tidsfrist som gäller för reklamation. Berätta för din skogliga rådgivare varför du inte är nöjd med det arbete vi utfört åt dig eller med den tjänst vi levererat. I de allra flesta fall löser vi problemet direkt tillsammans, men ibland kan det behövas en formell reklamation.

Om vi inte kommer överens, gör en reklamation

Reklamationen börjar med att du fyller i ett webbformulär med nödvändiga uppgifter (se länken längre ner på sidan). När din skogliga rådgivare mottagit din reklamation ska hen bekräfta till dig skriftligt att reklamationen är mottagen och samtidigt informera sin chef att det kommit in en reklamation.

Din skogliga rådgivare ska handlägga reklamationen skyndsamt. Du ska få ett skriftligt svar inom maximalt 10 arbetsdagar efter inkommen reklamation.

Inte överens efter 20 dagar?

Om du och Mellanskog inte är överens när 20 dagar passerat efter att reklamationen inkom kommer ansvarig områdeschef rådgivning ta över ditt ärende. Områdeschefen har tio dagar på sig att handlägga ditt ärende och ge dig ett skriftligt svar.

Rådgivningschefen summerar

Är vi fortfarande inte överens efter att du och områdeschefen för rådgivning har resonerat kring reklamationen kommer vår rådgivningschef sätta sig in i ärendet och lämna ett svar till dig. Om du och Mellanskog efter detta inte är överens och om reklamationsvärdet är mer än 50 000 kr erbjuder vi dig att ta ditt ärende till Mellanskogs reklamationsråd.

Mellanskogs reklamationsråd gör en opartisk granskning

Mellanskogs reklamationsråd utgörs av en grupp medlemmar som arbetar självständigt och granskar svårlösta fall. Reklamationsrådet kommer att värdera de underlag som du och Mellanskog lägger fram och därefter lämna en rekommendation till Mellanskogs vd som fattar beslut hur Mellanskog ska agera i ditt fall.

Vd beslutar

Vd:s beslut kommuniceras skriftligt till dig och om du får ett erbjudande behöver du acceptera detta inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med det beslut som vd fattat efter reklamationsrådets granskning återstår för dig att pröva din sak i domstol.

Vad lärde vi oss av det här?

Reklamationsrådet har förutom sin roll som granskare också i uppgift att utifrån varje reklamationsärende komma med råd till vår förening hur vi kan undvika att skapa situationer som leder till missnöje och reklamation. Vårt mål är att alla skogsägare som anlitar Mellanskog ska känna sig nöjda efter avslutat uppdrag!

Klicka här för att anmäla reklamation.