Världens bästa arbetsgivare

Det är förstås upp till våra anställda att avgöra huruvida vi är världens bästa arbetsgivare. Men ambitionen att kunna erbjuda Mellanskogs medarbetare en arbetsplats fylld av energi, glädje, utmaningar och karriärmöjligheter - den kan vi lova dig att vi har!

Vi vet att vi blir mer framgångsrika om vi har en mångfald bland medlemmar och anställda, därför söker vi medarbetare med olika ålder, bakgrund och kön. Har du en skoglig utbildning kan du bland annat arbeta som skogsinspektor, vilket hälften av våra anställda gör.

Skogsägarens egen rådgivare

Den skogliga rådgivaren är en personlig rådgivare och kontaktperson till våra medlemmar. På Mellanskog tar vi hand om medlemmarnas skogar och hjälper till med olika delar av skogsbruket, från återplantering av skogen till avverkning.

Många möjligheter

Hos oss kan du som skogligt utbildad även arbeta som planerare, produktionsledare, virkestekniker, skogsförvaltare och områdeschef för rådgivning. Runt omkring den skogliga verksamheten finns även många medarbetare som hjälper till och stöttar med olika arbetsuppgifter.

Över 40 olika yrken

Några exempel på yrken utan skoglig utbildning är ekonomiadministratör, webbredaktör, miljösamordnare, projektledare och verksamhetsutvecklare. På Mellanskog finns över 40 olika yrken och hos oss är chansen stor att du hittar ett yrke som passar just dig.