Välkomna till skattelunch

Välkomna till skattelunch
Distansskogsägare

Datum: 5 februari 2020

Tid: 11:45 - 13:00

Plats: SEB, Mäster Samuelsgatan 32, Stockholm.

Medarrangör: SEB

Vi välkomnar skatteexperten Simon Hård från Areal som
informerar om viktiga skattefrågor, relevanta för skogsägare.

Evenemanget är fullbokat. Anmälan ej möjlig.